سلامی دوباره

سلام

از زمان قبولی در آزمون دکتری رشته علوم ارتباطات اجتماعی در سال 91 و با توجه به مشغله های پژوهشی و تدریس ،فرصت به روز کردن وبلاگ را نداشتم که با توصیه دوستان مبنی بر مفید بودن مطالب وبلاگ و تاثیر آن در قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، تصمیم دارم در آینده ای نزدیک، آن را به روز کنم.امیدوارم برای دانشجویان و علاقمندان مثمر ثمر واقع شود.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳٩۳
تگ ها :

درس 34 : نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها

این نظریه بر وابستگی جهان بینی به زیر ساخت اقتصادی تاکید دارد و توجه پژوهش و تحقیق را متوجه تحلیل تجربی ساختار مالکیت و گونه های عملکردی نیروهای بازار رسانه ها می سازد.از این نظر است که نهاد رسانه ای را باید بخشی از نظام اقتصادی پنداشت  که با نظام سیاسی پیوندی تنگاتنگ دارد.

ویژگی بارز اطلاعاتی که رسانه ها برای جامعه تولید می کنند از طریق ارزش مبادله ای پیام های مختلف رسانه ای و منافع اقتصادی مالکان و تصمیم گیرندگان تبیین پذیر است.پیامد چنین وضعی را باید در کاهش منابع رسانه ای مستقل  ،تمرکز بر بازارهای بزرگتر و نفی بخش های ضعیفتر و فقیرتر مخاطبان بالقوه مشاهده کرد.

نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها این ویژگی را دارد که چارچوب تحلیل رسانه ها را از تجزیه و تحلیل مصرف به سمت تجزیه و تحلیل تولید معطوف می سازد.بنابراین نظریه  ،در کشورهای سرمایه داری ، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی  ،یافتن مخاطب برای آثار هنری است نه یافتن آثار هنری برای مخاطبین.

تولید سرمایه داری بر تولید و توزیع انبوه کالاها متکی است ،فروش بیشتر  ،قیمت ها را کاهش می دهد و سقف نرخ سود را بالاتر می برد وتولید سرمایه داری نوعی گرایش را برای جایگزینی کالای نو  به جای کالای کهنه بوجود می آورد.این دوره " خرید- کهنه شدن – جایگزین سازی " با تبلیغات صورت می گیرد.

طبق نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها، موسسات فرهنگی نیز اسیر چنگال سرمایه هستند و به آنها همانند یک موسسه تجاری و سود آور نگاه می شود.منطق بازار مسلط بر حوزه فرهنگ  و اندیشه است.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ تیر ،۱۳۸٦

درس 33 : نظریه دریافت

پیدایش نظریه دریافت در مطالعات ارتباطی را به مقاله رمزگذاری و رمزگشایی در گفتمان تلویزیونی اثر استوارت هال نسبت می دهند.

آنچه در مطالعات رسانه ای به عنوان پژوهش دریافت شناخته شد از همان ابتدا با مطالعات فرهنگی و مطالعات مرکز بیرمنگام همراه بود.

نظریه دریافت و مطالعات ارتباطی از لحاظ تاریخی از نظریه آلمانی دریافت که در اواخر دهه 1960 سبب توسعه نقد ادبی شد،  تاثیر پذیرفته است.در تحلیل دریافت ، پیش فرض بنیادین این است که متون رسانه ای دارای معنایی ثابت یا ذاتی نیستند در عوض در لحظه دریافت متون از طرف مخاطب است که این متون معنا می یابند ، یعنی هنگامی که مخاطب متن را قرائت  ،تماشا و استماع می کند.به بیان دیگر  ،مخاطب را مولد معنا می شمرند و نه صرفا مصرف کننده محض محتویات رسانه ای .

مخاطب متون رسانه ای را به شیوه هایی که شرایط اجتماعی و فرهنگی اش و با چند و چون تجربه ذهنی او از آن شرایط مربوط است رمز گشایی یا تفسیر می کند.

پژوهشگران قایل به نظریه دریافت  ،از این منظر بررسی شیوه مختلفی را آغاز کرده اند که طبق آن شیوه ها گروه های مختلف مخاطبان  ،متن رسانه ای واحدی را موضوع تفسیر قرار می دهند.علاقه این پژوهشگران معطوف به شیوه هایی نیست که مردم به صورت انفرادی برای متن خلق می کنند بلکه به معناهای اجتماعی علاقمند هستند.مقصود از معنای اجتماعی ، معنایی است که به لحاظ فرهنگی بین مردم مشترک است.برخی از پژوهشگران متعلق به این سنت برای ارجاع به گروههای مختلفی که هریک از متنی واحد ،تفسیرهای مشترک خود را دارند ،از تعبیر

جماعت های تفسیر گر استفاده می کنند.به طور کلی هدف پژوهشگران قائل به نظریه دریافت ، کشف این نکته است که آدمیان در موقعیت های اجتماعی و تاریخی خود به چه ترتیب انواع متون رسانه ای را درک می کنند به نحوی که برایشان معنی دار  ، متناسب و سهل الوصول باشد.

پارادایم دریافت که هال آن را ایجاد کرد در بردارنده نوعی انتقال از رویکرد فنی به رویکرد نشانه شناختی نسبت به پیام ها بود.در این برداشت  ،پیام دیگر به منزله بسته یا توپی که فرستنده برای دریافت کننده پرتاب می کند تلقی نمی شود.این اندیشه که پیام توسط تولید کننده برنامه رمز گذاری و سپس توسط دریافت کنندگان رمز گشایی و معنا دار می شود ، مستلزم این معناست که پیام های ارسالی و دریافتی لزوما یکسان نیستند و مخاطبان مختلف ممکن است یک برنامه را به شیوه های متفاوتی رمز گشایی کنند.

در تفاوت هرمنوتیک و نظریه دریافت باید گفت کانون تمرکز هرمنوتیک ، متن است و از این بعد با نظریه دریافت متفاوت است.کانون نظریه دریافت نقشی است که خواننده متن ایفا می کند و نه معنای منتسب به متن که فرض می شود در آن وجود دارد.

بر اساس نظریه دریافت  ،نباید به متن امتیازهایی بدهیم یا اهمیتی نابجا برای آن قایل شویم و باید به نقش خواننده و این مساله که چگونه خوانندگان مختلف (یا بینندگان ) متون را تفسیر می کنند  ،توجه داشته باشیم.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ تیر ،۱۳۸٦

درس 32 : نظریه اطلاعات

یک نتیجه مستقیم نظریه اطلاعات از شانون  ،فناوری دیجیتالی است.

نظریه اطلاعات در اصل نظریه ای درباره انتقال علامت است و عامل محرک بسیاری از نظریه های دیگر است.

این نظریه ، اطلاعات را با کاهش عدم اطمینان برابر می کند.همان طور که ملاحظه خواهد شد این دو نکته بزرگترین سرمایه نظریه است از این نظر که راه تازه و سودمندی برای نگرش به فرایند ارتباطی فراهم می کنند.

ظرفیت مجرا در اصطلاحات نظریه اطلاعات  ،تعداد نمادهایی که یک مجرا می تواند انتقال دهد نیست بلکه اطلاعاتی است که یک مجرا می تواند انتقال دهد یا توانایی مجرا برای انتقال چیزی است که از منبع اطلاعات تولید شده است.

مفهوم پس خورد را اولین بار نوربرت وینر از دانشگاه ام آی تی در کتاب سایبرنتیک 1948 مطرح کرد.

میرایی ، عدم اطمینان یا از هم گسیختگی یک وضعیت است و در نظریه اطلاعات با میزان آزادی انتخاب فرد در ساختن یک پیام هم معنی است. در یک پیام خیلی نظم یافته درجه اتفاقی بودن ، عدم اطمینان یا انتخاب بالا نیست ، در این حالت میرایی یا اطلاعات پایین است.

بخشی از پیام که انتروپی یا اطلاعات نیست چنانکه ممکن است انتظار داشته باشیم تکرار و تطویل است.تکرار و تطویل مقیاس اطمینان یا قابلیت پیش بینی است .هر چه حشو پیامی بیشتر باشد  ،اطلاعات کمتر است.

اختلال هر چیز اضافه شده به علامت است که مورد نظر منبع اطلاعات نیست.

اختلال اطلاعات نادرست است .برای فرستنده یا منبع درجه بالایی از عدم اطمینان یا آزادی انتخاب (انتروپی) مطلوب است ، اما از نظر مقصد عدم اطمینان به خاطر اشتباهات یا اختلال نامطلوب است.

هنر تعادل درست میان انتروپی و حشو بخش عمده چیزی است که یک ویراستار خوب را می سازد یا ایجاد توازن میان پیش بینی پذیری و عدم اطمینان .

هنگامی که نرخ های انتقال کمتر از ظرفیت مجراست می توان از طریق رمزگذاری بهتر اختلال را به سطح مطلوب کاهش داد اما اگر نرخ انتقال از ظرفیت مجرا بیشتر شود نمی توان اختلال را کاهش داد.

یک تصمیم بزرگ برای هر ارتباط گر هنگام رمز گذاری یک پیام یافتن سطح بهینه تکرار و تطویل است .

سیستم های ارتباطی شامل مجاری ارتباط است اما منابع انتقال دهنده گیرندگان و مقاصد را نیز در بر می گیرد.

انواع تحریف در اطلاعات :

1-      تحریف سیستماتیک از طریق جهت گیری

2-      تحریف تصاعدی به واسطه غفلت یا بی دقتی

بر خلاف سیستم ساختاری شانون سیستم های ارتباط انسانی سیستم های کارکردی اند یعنی می توانند بیاموزند

در اصلاحات نظریه اطلاعات ارتباط هنگامی روی می دهد که دو سیستم مشابه که با واسطه یک یا چند سیستم غیر مشابه به هم وصل شده اند در نتیجه انتقال علامت طی یک زنجیره وضعیتهای یکسانی پیدا می کنند.

ترافیک : چه کسی بیشتر حرف میزند و چقدر صحبت انجام شده است.

گشودگی: تا چه اندازه گروه نسبت به بیرونی ها و اندیشه های بیرون باز است.

تقارن: آیا افراد ، شرکت کنندگان برابر در ارتباط اند یا آیا برخی به طور عمده آغازگر ارتباط اند و دیگران عمدتا دریافت می کنند.یک کاربرد مستقیم و عملی مفاهیم انتروپی و حشو نظریه اطلاعات روش پر کردن جای خالی در تئوری خوانایی است.

در تحقیقات تلویزیون : پیچیدگی ایستای برنامه ها تاثیر منفی بر توجه بصری دارد ولی پیچیدگی پویا با توجه به ارتباط تاثیر مثبت دارد.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٦

درس 31 : نظریه وابستگی مخاطبان ( dependent audience)

تعریفی که این نظریه ازمخاطب ارایه می دهد ، او را منفعل فرض می کند چون معتقد به یک رابطه سه گانه بین رسانه ، جامعه و مخاطب است.در این نظریه پیام بر دانش ، نگرش و رفتار افراد موثر است و در افراد اعتیاد و انفعال به وجود می آید.

خصوصیات نظریه :

1-      تداوم نیازها  ،زیرا با رفع یک نیاز  ، نیاز دیگری مطرح می شود که باید توسط رسانه ها رفع شود.

2-      هر چه نیاز ها بیشتر باشد ، میزان وابسنگی بیشتر می شود.

3-      هر چه میزان وابستگی بیشتر باشد ، تاثیر رسانه ها بر رفتار و نگرش مخاطب بیشتر می شود.

در این نظریه پیام بر رفتار افراد موثر است اما یک تفاوت با نظریه تزریقی دارد و آن این که در افراد ، انفعال و اعتیاد به وجود می آورد.

بر اساس نظریه تزریقی ، مخاطبان فیلم های خشونت بار خشن می شوند. و بر اساس نظریه استحکام  ،تنها کسانی که زمینه خشونت دارند خشن می شوند .

و بر اساس نظریه وابستگی ، مخاطبان تنها یک حس انفعال و رکود دارند و به عبارتی دچار حس بی حسی می شوند و عکس العمل نشان نمی دهند.

این نظریه حاکی از آن است که افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه ها دارند و این وابستگی ها از شخصی به شخص دیگر ، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد.

به طور خاص در جامعه جدید شهری صنعتی  ،مخاطبان وابستگی زیادی به اطلاعات رسانه های جمعی دارند.در جامعه توسعه یافته جدید ، بسیاری از اعمال زندگی و تجارت مستلزم اطلاعات تازه و قابل اعتماد است.

این نظریه بر رابطه سه گانه رسانه ها  ،مخاطبان و جامعه تاکید دارد.در هر یک از این سه واحد (جامعه  ،رسانه و مخاطبان ) عواملی در افزایش یا کاهش میزان وابستگی رسانه ها دخالت می کنند.

در جامعه یم عنصر مهم میزان بی نظمی  ،تضاد و تغییرات است.هنگامی که تغییر زیادی در جامعه وجود داشته باشد  ،عدم اطمینان در همه مردم نیز افزایش خواهد یافت .در چنین زمانه ای وابستگی مردم به اطلاعات رسانه زیاد است.خود نظام های رسانه ای از نظر تعداد و محوریت ارایه کارکردهای اطلاعاتی تفاوت دارند.

برای مثال آنها در جامعه جدید شهری – صنعتی چندین کارکرد دارند ،مثل تهیه اطلاعات راجع به دولت و سیاست برای مردم به طوری که امکان انجام انتخابات دموکراتیک مهیا شود ، خدمت در حکم مراقبت یا رکن چهارم حکومت ، اعلام هشدار عمومی و گسترده در موارد اضطراری  ،تهیه اطلاعات مورد نیاز برای حفظ چرخش نظام اقتصادی و عرضه حجم بزرگی از محتوای تفریحی و سرگرم کننده برای کمک کبه ایجاد آرامش و پر کردن اوقات فراغت مردم.

هر چه رسانه ها در یک جامعه این کارکرد ها را بیشتر ارایه کنند  ،وابستگی به رسانه ها در آن جامعه بیشتر می شود.همچنین هر چقدر اهمیت یا نقش محوری برخی از این کارکردها در روان کار کردن جامعه بیشتر باشد ، وابستگی به رسانه ها بیشتر خواهد بود.

از نظر بال روکیچ و دی فلور هر چقدر جوامع پیچیده تر می شوند و همچنین هر چه فناوری رسانه پیچیده تر می شود ، کارکردهای منحصر به فرد رسانه ها بیشتر و بیشتر می شود.سرانجام  ، درجه وابستگی به اطلاعات رسانه ها در میان مخاطبان تفاوت می کند.برخی افراد علاقه زیادی به ورزش دارند ،  در حالی که دیگران علاقه بیشتری به بازار سهام دارند.بعضی به شدت به جامعه محلی جذب شده اند و نیاز دارند که رسانه با آنچه در جریان است همراهی کند و برخی در حاشیه اجتماع قرار دارند و استفاده آنها از رسانه کمتر است.

عده ای می خواهندذ شهروند خوبی باشند  ،آگاهانه در انتخابات رای دهند و .. حال آنکه دیگران یا هیچ گاه به مسایل عمومی علاقه پیدا نمی کنند یا با نظام سیاسی بیگانه می شوند.

بال روکیچ (1985) عواملی را که بر وابستگی افراد به رسانه ها اثر می گذارند  ،بیشتر توصیف کرده است .

نظریه وابستگی از این نظر که بر روابط سه گانه جامعه  ،رسانه ها و مخاطبان به عنوان عواملی تعیین کننده در وابستگی های رسانه ای تاکید دارد ، با رویکرد استفاده و خشنودی متفاوت است.رویکرد استفاده و رضایت مندی به طور دقیق تر به نیازهای روان شناختی فرد توجه دارد.مفهوم وابستگی مطرح شده در نظریه وابستگی به مفهوم نیاز به راهنمایی که مک کومپ و ویور به عنوان متغیر مهم در برجسته سازی پیشنهاد کرده اند نیز شباهت دارد ، هر چند مفهومی کلی تر و فراگیر تر است.

بال روکیچ و دی فلور استدلال می کنند که هر چقدر وابستگی رسانه ای در ارتباط با یک پیام ویژه بیشتر باشد ، این احتمال که پیام  ،شناخت ها  ، احساسات و رفتارهای مخاطب را تغییر ده بیشتر است.یکی از نیازهای اصلی مردم کاهش ابهام است. ایندو یادآوری می کنند که در یک جامعه پیچیده جدید موضوعات زیادی وجود دارد که مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز دایم به آنها اضافه شود .این ابهام تشویش آور است و در نتیجه افراد ممکن است برای کاهش آن به رسانه های جمعی روی آورند.این امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت قدرت زیادی به رسانه ها بدهد.نظریه وابستگی همچنین ممکن است به درک ما از عملیات کاشت که گربنر توصیف کرده است کمک کند.هنگامی که افراد ابهام زیادی در خصوص برخی از امور دنیا داشته باشند مثل خطر خیانت  ،ممکن است وابستگی آنها به رسانه ها زیاد شود و ممکن است تعریفی از موقعیت را بپذیرند که تلویزیون ارایه کرده است یعنی ممکن است نظریه دنیا در حکم مکانی پست را بپذیرند .اما کسان دیگری ممکن است این عدم اطمینان را احساس نکنند و تصویر دنیایی را که تلویزیون به نمایش گذاشته است ، بپذیرند. اما کسان دیگری ممکن است این عدم اطمینان را احساس نکنند و تصویر دنیایی را که تلویزیون به نمایش گذاشته است ، بپذیرند.همچنین نظریه وابستگی می تواند به درک ما از برجسته سازی کمک کند . شاید اثرهای برجستگی با قوت بیشتری موضوعاتی را مهم نشان می دهد که توجه مشترک گسترده ای در خصوص آنها وجود دارد، مثل تورم و هزینه زندگی.اما اثرهای برجسته سازی ممکن است دیگر موضوعاتی مثل هزینه دفاعی را که برخی افراد احساس عدم اطمینان زیادی نسبت به انها دارند ، ولی دیگران چنین احساسی ندارند ، به همان شکل مهم نشان ندهد.نظریه وابستگی را می توان در مورد پژوهش راجع به شکاف آگاهی نیز به کار گرفت.اثرهای شکاف آگاهی احتمالا با شدت رخ می دهد که تفاوت روشنی در وابستگی رسانه ای میان افراد متمول و افرادی که چندان متمول نیستند به وجود دارد.

انتقادهای وارده به نظریه وابستگی مخاطبان:

مطلق انگاشتن نقش رسانه ها و نادیده گرفتن ویژگی های فردی و ارتباطات فردی

این رابطه تحرک و پویایی مخاطب را در مقابل رسانه از او می گیرد.چون مخاطب عصر حاضر به خاطر وجود دو نیاز به رسانه وابسته می شود.

1-      نیاز به داشتن اطلاعات ( اطلاع از تحولات و رویدادهای جامعه مدرن )

2-      نیاز به ندانستن  و گریز از واقعیات (برنامه های طنز در اوقات فراغت و ...)

 

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦

درس ۳۰: نگاهي به نظريه تاثيرات محدود رسانه‌ها

ميترا حيدري

مقدمه

امروزه رسانه ها بخش اعظمی از فعالیتها و تجربه های زندگی ما را اشغال کرده اند. صبح که از خواب برمی خیزیم به تماشای تلویزیون می نشينيم  یا رادیو گوش می دهیم، روزنامه می خوانیم و ... . در طول روز به شكل مختلف با رسانه ها سرو کار داریم.

اوقات بسیاری را به استفاده از آنها اختصاص می دهیم و بهره‌های متفاوتی را با وجود سلایق متفاوت از آنها می بریم. بنابراین استفاده از رسانه ها در سطحی وسیع غیرقابل انکار است و اگر نخواهیم بگوییم که رسانه‌ها بر ما حکومت می کنند می توانیم بگوییم که به طور قدرتمندی بر زندگی ما سایه افکنده اند. اما این قدرت تنها از استفاده آنها ناشی نمی شود بلکه تا حد زیادی از تأثیرات آنها نشأت می گیرد.

رسانه ها خواه یا ناخواه، مستقیم یا غیر مستیم ، کم یا زیاد برما تأثیرگذارند.اگر توجه کنیم درتجربه زندگی خود نمونه های بیشماری از تأثیرهای کوچک رسانه ها را می توانیم بیابیم ؛ لباسی که همه ما به هنگام خروج از خانه می پوشیم، با توجه به پیش بینی هوا است،آنچه می خریم تحت تأثیر تبلیغات تجاری است، به دیدن فیلمی می رویم که در روزنامه درباره اش مطلبی را خوانده ایم و به اشکال بی شمار به رادیو، تلویزیون و موسیقی واکنش نشان می دهیم.

زیرا ما در دنیایی زندگی می کنیم که فرایندهای سیاسی و حکومتی آن براساس این فرض قرار دارد که ما بر آنچه می گذرد آگاهیم با اين استدلال كه از مطبوعات، تلویزیون و رادیو اخبار روز را پيگيري مي‌كنيم. لذا کمتر کسی را می توان یافت که سرچشمه اطلاعات و عقایدش را نتوان در رسانه ها پیدا کرد. اما این تأثیرگذاری موضوعی است که توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان را در زمانهای مختلف به خود برانگیخته است، حتی بخش اعظمی از تحقیقات در رسانه ها به تحقیق در مورد تأثیرات رسانه ها اختصاص یافته است كه اهمیت و محوریت این بحث را در مطالعات ارتباطی نشان می دهد.

درباره تأثیر رسانه‌ها نظریه های متفاوتی وجود دارد. برخی نظریه پردازان به تأثیرات محدود و برخی دیگر به تأثیرات قدرتمند رسانه ها معتقدند. اما در این مقاله گزاره و سؤال اصلی حول تأثیرات محدود رسانه ها[1] خواهد بود. این نظریه اولین بار توسط پل لازارسفلد[2] و برنارد برلسون[3] مطرح شد. سؤال اصلی این است: با توجه به گستردگی و قدرت رسانه ها در دنیای امروز، آیا رسانه ها می توانند بر مخاطبان تأثیرات محدود داشته باشند؟

در این مقاله سعی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که بدین منظور نظریه تأثیرات محدود مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

تاریخچه تأثیرات محدود رسانه ها

در طول سالها مفهوم سازی از رسانه ها تا حد زیادی تغییر کرده است. در این تحول سه  مرحله کم و بیش از هم مجزا شناسایی شده است:

در مرحله آغازین، تصور می شد که ارتباط جمعی دارای تأثیرات بسیار نیرومند است. این نظریه در سالهای میان دو جنگ جهانی برتری داشت. اصطلاحاتی مانند« نظریه گلوله جادویی»[4] یا « نظریه تزریقی»[5] برای توصیف این مرحله آغازین مفهوم سازی از تأثیرات ارتباط جمعی به کار می رود.

مرحله دوم زمانی پدیدار شدکه محققان در باب این تأثیرات به تردید افتادند و شواهدی برای تأیید آنها پیدا نکردند.لذا باورهاي خوش بينانه اوليه در خصوص تاثير مطلق رسانه‌ها بر نگرش‌ها و رفتارهاي مخاطب، به علت فقدان شواهد تجربي لازم، جاي خود را به نظريه‌هاي تاثير محدود يا استحكام داد كه ضمن فعال انگاشتن مخاطب در مواجهه با پيام‌هاي ارتباطي، تاثير رسانه‌ها را به بازسازي معرفت و شناخت پيشين مخاطب محدود مي‌كند( مهدیزاده ، 1384، ص1).

از آن زمان تا کنون، محققان بسیاری از مفهوم رسانه های جمعی نیرومند جانبداری کرده اند.

« اسپ» (1986) فرضیات اصلی مرحله اول را چنین توصیف می کند:

1.                  عوامل محرک( محتوای رسانه ها) نقش اصلی را در فراگرد تأثیر بازی می کنند؛

2.         مردمی که محتوای رسانه ها به آنان عرضه می شود، به شکل یکسانی واکنش نشان می دهند، یعنی تفاوتهای فردی روانشناختی چندان اهمیتی ندارند؛

3.         تأثیر فوراً و مستقیماً روی می دهد. از آنجا که فرد مجزا دیده می شود، عوامل زمینه ای در نظر گرفته نمی شوند. امروزه محققان ارتباطی این دوره از تأثیر تحقیق را دوره خام دستی و ساده اندیشی به شمار می آورند.

4.         در مرحله دوم، شک و تردید نسبت به قوت و فوری تأثیرات رسانه های جمعی افزایش می یابد.به نظر اسپ این تردید دو خاستگاه داشت:

اول، گروه تحقیق دانشگاه «ییل»به رهبری «کارل هاولند» تعدادی از عوامل نافذ در فراگرد تأثیر را کشف کرد. یکی از الگوهایی که از تحقیات گروه ییل استخراج شده، به تعبیر« دی فلوئر» و « بال رو کیچ» ا لگوی « روان پویایی» است:

الف: پیام های اقناع کننده

ب: فراگردهای روان شناختی ناپیدا را تغییر می دهند یا فعال می کنند و

ج: از این طریق واکنش های مطلوب، آشکارا به دست می آیند.

با این استدلال، اهمیت پیام کمتر می شود. عوامل دیگر مثل ویژگی های گیرنده اهمیت بسیار می‌یابند و در فراگرد میان محرکها و واکنش ها دخالت می کنند.

خاستگاه دوم این شک، مطالعات گروهی از مححقان دانشگاه «کلمبیا» بود که ریاست آن را « پل لازارسفلد» به عهده داشت. مطالعات این گروه درباره رفتار رأی دادان نشان داد که توانایی ارتباط جمعی برای تغییر سلیقه های حزبی مردم بسی کمتر از آن چیزی است که انتظار می رفت، حداقل دو عامل در این باره مؤثر بودند: به نظر می رسید که مردم از رسانه ها هرچه را که می خواهند بر می گزینند و ارتباط میان فردی در تغییر عقاید و نگرش ها مؤثرتر از ارتباط جمعی است.

«کلاپر» تفکر مرحله دوم را با این عبارت خلاصه کرد که ارتباط جمعی معمولاً علت ضروری و کافی تأثیر بر مخاطب نیست، بلکه بعنوان بخشی از مجموعه عوامل میانجی عمل می کند.

مرحله سوم شاهد بازگشت به مفهوم رسانه های جمعی پرقدرت بوده است.

اسپ معتقد است که نظریات مربوط به تأثیر رسانه ها به دلایل متعددی تغییر کردند ، از جمله به دلیل تغییراتی که در درک فراگرد نفوذ پیش آمد ،بویژه با توجه به این که چه تأثیراتی برای مطالعه دارای اهمیت اند.

در مرحله اول: عامل محتوایی در ایجاد اثرات برتری داشتند.

در مرحله دوم: ویژگی های فردی مهم تر قلمداد می شدند.

سومین مرحله: طبق نظر اسپ عوامل محتوای و فردی را با هم ترکیب کرد.

مرحله اول، رسانه ها را « قدرت مطلق» می پنداشت؛ مرحله دوم رسانه ها را « فاقد قدرت» تلقی می کرد و مرحله سوم رسانه ها را « قدرتمند» می داند. (وينداهال، سيگنايزر و اولسون، 1376).

نگاهی بر زندگینامه لازارسفلد

برای بررسی یک نظریه و تفکری که پشت آن قرار گرفته است پرداختن به زندگینامه نظریه پرداز نیز مفید می تواند باشد.از آنجایی که نظریه تأثیرات محدود توسط چند نظریه پرداز ارائه شده است در اینجا تنها به شرح مختصر و مفیدی از زندگینامه پل لازارسفلد که در پیشبرد این مقاله نیز مؤثر است ، بسنده مي‌كنيم.

پل لازارسفلد در سال 1901 در وین متولد شد. پدرش یک مشاور حقوقی بود که در کار خودش موفقیت چندانی نداشت و مادرش یک روانشناس که فاقد آموزش رسمی بود. وی به توصیه « فردریش آدلر» تحصیلات خود را در رشته ریاضیات ادامه داد و موفق به کسب دکترا در این رشته شد. وی رساله دکترای خود را بر روی « نظریه گرانشی اینشتین» نوشت. پل یکی از دانشجویان جوان روشنفکر بود که بعدها موفق شد تحت نظر روانشناسی  به نام « شارلوت بوهلر»[6] و شوهرش «کارل» مؤسسه روانشناسی  دانشگاه وین واقع در « ورزبورگ» را تأسیس کند.

زمانی که مرکز پژوهشی رادیوی وین می خواست نگرش مخاطبان را نسبت به اجرای برنامه های رادیویی بسنجد، آنها تصویری از سلایق اجتماعی را كه مخاطبان در باب « موسیقی آرام» در مقابل « موسیقی سنگین» داشتند؛تنظیم نمودند. سالها بعد پروفسور لازارسفلد از این مطالعه به عنوان نخستین اثر مخاطب پژوهی به شیوه آمریکایی یاد کرد.( لازارسفلد، 1969).

سپس وی به خاطر رعایت اصول علمی در یکی از تحقیقاتش بورس یکساله بنیاد راکفلر را دریافت کرد و اینگونه به آمریکا رفت. در آمریکا نیز چون اتریش به خاطر مشکلات مالی مجبور به راه اندازی مؤسسه پژوهشی شد و در ابتدای امر موفق به گرفتن یک طرح پژوهشی در مورد رادیو از بنیاد راکفلر شد. بدین ترتیب بود که دفتر رادیو پژوهی کلمبیا افتتاح گردید.

وی در مطالعاتش همیشه به انگیزه ها، رفتارها و واکنش های مختلف روحی افراد در پیام های ارتباطی توجه مي‌کرد ( نقش نظام ارتباطی و ساختارهای اقتصادی سیاسی در این زمینه مورد توجه‌اش نبود).

اینگونه مطالعات و تحقیقات تحت عنوان کارکردگرایی و تجربه گرایی شهرت دارد که لاسول نیز در همین زمینه فعالیت داشته است.رادیو در دهه 1930، رسانه ای تأثیرگذار و ارتقاءبخش قلمداد می شد، همانطور که تلویزیون پس از سالهای 1950 به اینگونه رسانه ای تبدلیل شد. پس از این دوران ، علایق شایع در خصوص اثرات رسانه‌ها و علایق عملی مابین تبلیغات‌چیان و شبکه های رادیویی سبب شد که راجع به تعداد مخاطبان و عکس العمل آنان مباحث گوناگونی مطرح شود.

یکی از این مباحث آن بود که برای مطالعه مخاطبان رسانه ها می بایست به عوامل متعددی توجه کرد ؛ بر همین اساس یک مشاهده‌گر در رابطه با مشکلات تأمین بودجه پژوهشی ملزم به طی دوره های ویژه ای است و به سختی می تواند اهمیت واقعی این موقعیت را نادیده بگیرد.

لازارسفلد بعدها متوجه چگونگی تأثیر تبلیغات در انتخابات آمریکا شد و تحقیقات او به همراه برلسون در سال 1944 به طرح الگوی دو مرحله ای بودن ارتباطات یا همان Two- step flow of communication انجامید. این تئوری به خوبی در کتاب نفوذ شخصی او شرح داده شده است. به این ترتیب تأثیرات محدود رسانه ها نیز مطرح شد.

پل لازارسفلد از جمله کسانی لست که نقش قاطعی در توسعه ارتباطات و مطالعات اجتماعی دارد.

( کاتز،1987)

نظریه تأثیرات محدود چه می گوید؟

این نظریه توسط لازارسفلد ، کاتز و برلسون در اواخر دهه 1940 شکل گرفت. طبق این نظریه پیام های ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد به وجود آورند، بلکه می توانند به صورت محدود آنها را استحکام بخشند و برای تأثیرگذاری باید زمینه قبلی وجود داشته باشد. در این نظریه مخاطب پویا در نظر گرفته می شود و در نهایت این نظریه به پارامترهای غیر ارتباطی نظیر سن ، شغل ، خانواده ، تحصیلات و .... اهمیت زیادی در تأثیر یا عدم تأثیر پیام های ارتباطی می دهد.

نظریه استحکام یا تأثیرات محدود به خوبی در کتاب جوزف کلاپر، موسوم به «اثرهای ارتباط جمعی» (1960) بیان شده است. کلاپر چند قاعده کلی راجع به اثرهای ارتباط جمعی ارائه کرده است که به شرح زیر می باشد:

1.         ارتباط جمعی در حالت عادی در حکم علت ضروری و کافی اثر بر مخاطب نیست، بلکه از طریق رشته ای از عوامل و تأثیرات میانجی عمل می کند.

2.         این عوامل میانجی چنانند که نوعاً ارتباط جمعی را به صورت یک عامل سهیم و نه تنها سبب در فرایند اوضاع موجود به وجود می آورند.

عوامل میانجی که کلاپر به آنها ارجاع می دهد عبارتند از: فرایند های انتخابی( استفاده انتخابی ، ادراک انتخابی وحافظه یا انباشت انتخابی) ، فرایندهای گروهی و هنجارهای گروهی و رهبری افکار.

در مورد اثرات وسایل ارتباط جمعی ، «ژان کازنو» معتقد است که برای شناخت روش های اعمال نفوذ بر توده ها از طریق رسانه ها باید سه حالت را از هم تمیز داد:

1. تقویت عقیده موجود ؛

2. ساختن عقیده تازه( بدون ارتباط با عقیده قبلی) ؛

3.                  تغییر عقیده.

از دیدگاه کازنو، تأثیر رسانه ها بیشتر تقویت عقیده موجود است.

نظریه تأثیرات محدود پیام ، ناظر بر ایجاد تغییرات رفتاری نیست بلکه تنها مدعی تأثیرگذاری بر اطلاعات و معرفت افراد است که از قبل در آنها زمینه داشته است.

در حقیقت ، نقش رسانه ها بازسازی زمینه های معرفتی و نگرشی افراد است نه ساختن نگرش های جدید. همچنین رسانه ها نقش تثبیت افکار را دارند. این نظریه مخاطب را پویا و فعال فرض می کند زیرا مخاطب از نظر نوع رسانه ، نوع پیام و حوزه پیام مورد نظر ، دارای حق انتخاب است.

در این نظریه، رهبران افکار از پارازیتهای پیام به شمار می روند ،  زیرا که در مرحله انتقال پیام بر روی آن تأثیر می گذارند.

خارج شدن پیام از حالت یکپارچه و طراحی پیام های متنوع برای مخاطبان مختلف و  پیدایش پیام های تخصصی( نشریات تخصصی) از پیامدهای ظهور این نظریه است .

رهبران افکار و الگوی دومرحله ای بودن ارتباطات

پل لازارسفلد و همکارانش برای مطالعه روی نقش راهنمایان فکری تحقیقی را در سال 1940 در جریان مبارزه انتخابی در ایالات متحده به انجام رساندند.

این تحقیق که در دفتر تحقیقات اجتماعی در دانشگاه کلمبیا صورت گرفت به منظور بررسی تأثیر رهبران افکار در فرایند ارتباطی انجام شد.

کاتز و لازارسفلد با تحلیل برنامه های رادیو در این چارچوب و اثرات احتمالی آن بر آرای مردم ، این جریان پیچیده فکری را به صورتی مهم تشخیص دادند. این نشانه های مقدماتی به صورت بیان فرضیه ای در بررسی های دیگری که قرار بود روی مسیر دومرحله ای رسانه های همگانی انجام شود ، دقیق تر مورد تأیید قرار می گرفت.

 نظر خواهی که درباره انتخابات سال 1940 انجام شد نشان داد  افرادی که عقیده خود را در جریان مبارزه انتخاباتی تغییر داده اند ، اکثراً گفته بودند هرگز مستقیماً تحت تأثیر تبلیغات نامزدها قرار نگرفته اند بلکه حرفهای اطرافیان خودشان مثل والدین ، دوستان و یا همکاران بیشتر بر آنها تأثیر داشته است و خلاصه توصیه های اطرافیان باعث شده بود تا آنها تغییر عقیده بدهند و به نامزد دیگری رأی دهند.

 پس معلوم شد که تماس مستقیم یا ارتباط چهره به چهره در جهت دادن جریان فکری از اثرات مستقیم رسانه های همگانی مهم تر است. از سوی دیگر در همین بررسی از افراد مورد پرسش خواسته شد بگویند چه کسی روی آنها نفوذ داشته است؟ كه معلوم شد در هر محیطی اشخاصی خاص هستند. در هر محیطی افرادی هستند که نظرشان در مواردی از سایرین مهم تر است و این همان کسانی بودند که به آنها رهبران فکری[7] اطلاق می شود.

بالاخره با متمایز کردن این افراد که تا این حد در بین اطرافیان خود نفوذ کلام داشتند معلوم شد که تفاوت آنها با سایرین این است که از اطرافیان خود اطلاعات بیشتری دارند و این اطلاع بیشتر به خاطر استفاده بیشتر از رسانه های جمعی مخصوصاً روزنامه و رادیو بود( در آن زمان هنوز تلویزیون در مبارزه انتخاباتی نقشی نداشت.). البته اهمیت ارتباط چهره به چهره در جریان فکری بدین معنا نبود که رسانه های جمعی هیچ گونه اثر مستقیمی بر افراد نداشتند ، چراکه اگر به همان بررسی نخستین اکتفا می شد ممکن بود برای برخی ها این فکر پیش آید، در حالیکه برعکس باز در تحلیل آخر ، این رسانه ها بودند که بر افراد تأثیر می گذاشتند.

 بنابراین معلوم شد که روزنامه های پرتیراژ ، رادیو و امروزه بخصوص تلویزیون ، اینترنت و شبکه های ماهواره ای بر افکار عمومی اثر ندارند مگر از طریق راهنمایان فکری ؛ یعنی افرادی که بیش از همه در جریان اخبار هستند و از همه مهمتر ، می توانند با ارائه دلایل اطرافیان خود را مجاب کنند. لذا اخبار ابتدا از صافی این رهبران می گذرد و بعد به افراد دیگر می رسد.

رهبران افکار به عنوان کاربران فعال رسانه ها، معنای پیام ها را تفسیر می کنند و می توانند کسانی را که کمتر از رسانه ها استفاده می کنند، قانع نمایند. بعلاوه آنها تنها در زمینه موضوعات خاصی نقش مرجع را دارند ضمن اینکه در همان زمینه یا زمینه ای دیگر خود ممکن است تابع باشند.

از نظر لازارسفلد رهبران فکری کسانی هستند که مورد اعتماد افرادند و صحت و سقم مطالب براساس همسویی پیامها با نظرات رهبران افکار مشخص می شود. لذا اگر رسانه ای بتواند این گروه را متقاعد کند پیام های او بر توده افراد مؤثر است.

لازارسفلد این رهبران افکار را به دو گروه نخستین و مطلع تقسیم می کند که هر کدام به نوعی در مورد پیامها کار رهبری افکار را انجام می دهند. رهبران فکری خود دارای سلسله مراتبی هستند که به طور ناخودآگاه غیر محسوس عمل می کنند. رهبران افکار در حالیکه می توانند در گروه تحول ایجاد کنند ، بیشتر در جهت تثبیت عقاید گروه گام بر می دارند.

به عقیده لازارسفلد کسی که رادیو گوش می دهد ، کسی است که زیاد به سینما می رود و مرتب مجله می خواند. وی در طی تحقیقاتش طرقی را برای اندازه گیری تأثیر رادیو بر نگرش ها طراحی کرد که یکی از کارهای اساسی اوست. یکی از یافته های مهم او از گوش دادن به رادیو آن است که مردم مایلند  با توجه به سلیقه خود برنامه مورد نظر را انتخاب کنند.

لازارسفلد و برلسون دریافتند که اثرات تبلیغات از طریق وسایل ارتباط جمعی ، باورهای متداول را در مجاری خاصی قرار می دهند. به نظر او اثرات اجتماعی رسانه ها(رادیو) را می توان با اتومبیل مقایسه کرد. چراکه موجب افزایش پویایی و تحرک شده و تأثیر بیشتری بر عقاید و افکار مردمی می گذارند؛ از طرفی یکی از اثرات گسترش رسانه ها این است که مثلاً مردم بیشتر می خوانند ولی کمتر درک می کنند.

از نظر لازارسفلد و کاتز[8] محتوای برنامه های تخیلی مورد علاقه مردم به احتیاجات گروهی پاسخ می دهند که فرهنگ جزیی را در بطن فرهنگ جامعه تشکیل می دهند و احساس منزلت کمتری دارند.

 

انتقادات وارده بر نظریه تأثیرات محدود

الف) اگرچه تئوری جریان غیر مستقیم اطلاعات از رسانه ها به مخاطب به سرعت مورد قبول و پذیرش واقع شد اما مدل لازارسفلد و همکارانش دارای نواقصی بود:

1-         از آنجایی که محقق به شکلی ویژه آزمون جریان تأثیر را ارزيابي نکرد، لذا آزمایش به طور قطع فاقد توضیح و تفسیر بود. به عبارت دیگر اولین مشکلی که درباره یافته های مطالعه وجود داشت این بود که داده ها در یک آزمون تصادفی جمع آوری شدند.حال آنكه اظهارات اشخاص در آزمون تصادفی تنها در مورد خودشان صادق است، در نتيجه هر شخص مي‌تواند در هر زمان عقيده‌اي داشته باشد كه روند تغييرات فكري‌اش بدليل عدم كنترل غير قابل ارزيابي است. برای رفع این مشکل عده ای از روش پانل[8] استفاده کردند. این روش این امکان را به آنها می داد تا تأثیراتی را که در رأی دهنده ایجاد شده بود بهتر بفهمند. بعلاوه روش پانل به طور مؤثری اجازه می دهد تا محققان تغییرات را در احساسات رأی دهنده بطور مستقیم مورد ملاحظه قرار دهند.

2-         لازارسفلد و همکارانش در مطالعه انتخابات 1940 قادر نبودند تا جریان ویژه تأثیر را تعیین کنند. آنها آشکار کردند که شماری رهبران عقیده وجود دارند که در تمام گروه های اقتصادی و اجتماعی گسترده اند. اما این رهبران به طور مستقیم به گروه های ویژه در سطوح اقتصادی و اجتماعی متصل نبودند.

3-         در این مطالعه بویژه تعیین اینکه رهبران افکار چه کسانی هستند و چگونه آنها از دیگر مردم متفاوت می شوند از دیگر مشکلاتی بود که در طرح تجربی وجود داشت. « انتقادات مفهوم رهبران فکری اساساً روی نقص روش شناسانه آنها تمرکز داشت.» بعلاوه هنوز تردید در باب اینکه چه تفاوتی میان رهبران افکار و افرادی که دارای نفوذ بسیار هستند(پرنفوذ) وجود دارد، با وجود تلاش هایی که برای پیدا کردن پاسخی برای این سؤال شده است، وجود دارد. تنها ویمن[9] و بروسیوز پیشنهاد داده اند که افراد پرنفوذ می توانند بخشی از رهبران فکری باشند (ویمن، 1991).

4-         آنچه که ویمن در مطالعه 1989 خود از تحقیق قبلی( تحقیق لازارسفلد) اش می کند بیشتر طرح مشکلاتی چون تعیین رهبران افکار در حین مطالعه جریان اطلاعات است. همچنین به نظر می رسيد که بیشتر فاکتورها کنترل شده باشند.

ب)لازارسفلد نقش رهبران افکار را بسیار افراطی بررسی می کند: تردیدی وجود نداردکه همانطور که وی نیز اشاره داشت رهبران افکار نیز خود تحت تأثیر رسانه ها اطلاع کسب می کنند. ضمن اینکه همه ما در زندگی خود می توانیم به نحوی رهبر فکری باشیم ، از رسانه ها تأثیر بگیریم و بر دیگران تأثیر بگذاریم. مهم نیست که رسانه ها مستقیم یا غیر مستقیم در افکار و عقاید تأثیر داشته باشند، بلکه مهم این است که رسانه ها قدرت رسانه ای کردن افکار، عقاید و حتی رفتار افراد را دارند.

ج) نقش رسا نه ها را فقط به تثبیت عقاید و نظرات محدود می کند و نقش آنها را درتغییر نیازها نادیده می گیرد: به طور کلی 6 سطح می توان برای تأثیرات رسانه ها ( شناختی ، عاطفی و رفتاری) در نظر گرفت :

   1. ناخواسته باعث تغییر شود ( تغییر و تبدیل) ؛

   2 . ناخواسته تغییر به وجود آورد ؛

   3. تغییر صوری ایجاد کند( شکل یا شدت) ؛

  4. تغییر را آسان کند ( به عمد یا ناخواسته) ؛

  5. آنچه موجود است را تقویت کند( عدم تغییر) ؛

  6. مانع تغییر شود.

نظریه تأثیرات محدود به سطح پنجم تعلق می یابد. در حالیکه رسانه ها می تواند ضمن تقویت و استحکام عقاید موجود، نیازها را نیز تغییر دهند. شاید مثال ساده ای در این زمینه رهگشا باشد:

افراد چاق معمولاً از پرخوری رنج می برند اما نمی توانند آنرا ترک کنند.  این مسئله در گذسته اهمیت کمتری داشت. در حالیکه امروزه با وجود رسانه های مختلف نمی توان نسبت به این مسئله بی تفاوت بود. وقتی در رسانه های مختلف چون تلویزیون، رادیو، روزنامه و ... از تأثیرات مضر چاقی بر روی سلامتی گفته و بر عوارض آن تأکید می شود، فرد چاق به رژیم غذایی روی می آورد و از طریق تغییر در نوع خوراکی های مصرفی خود، امیال غذاییش را نیز تغییر می دهد.

بعلاوه رسانه ها می توانند نیازهای جدیدی را نیز ایجاد کنند. نقش تبلیغات بازرگانی را در ایجاد نیازهای جدید نمی توان نادیده گرفت.

د) برخلاف این نظریه رسانه ها می توانند نگرش های جدیدی را ایجاد کنند:

نظریه تأثیرات محدود معتقد است رسانه ها تنها می توانند به بازسازی نگرش افراد بپردازند نه اینکه نگرش های جدیدی را ایجاد کنند. با توجه به استفاده گسترده مخاطبان از رسانه ها نمی توان چندان معتقد بود که نگرش های مخاطب ریشه در رسانه ها ندارد و تنها نگرش هایی که از قبل و به طرق دیگر در او شکل گرفته اند، تحت تأثیر رسانه ها استحکام می یابند.

بی شک رسانه ها خود شکل دهنده بخش اعظمی از نگرش ها هستند. وقتی مخاطب بدون هیچ گونه آگاهی قبلی در معرض یک پیام قرار می گیرد نا خواسته به نگرش جدیدی دست می یابد؛ نگرشی که در اصل از رسانه ها نشأت گرفته است. البته نقش عوامل غیر ارتباطی هم چون سن ، جنس ، خانواده وعوامل دیگری را که در این نظریه نیز بدان ها اشاره گردیده است نباید نادیده انگاشت. این عوامل به گفته لازارسفلد در تأثیر یا عدم تأثیر رسانه ها مؤثرند اما این عوامل نیز تا حدود زیادی از طریق رسانه ها تعریف می شوند.

د ) طبق نظریه تأثیرات محدود مخاطبان در مورد برنامه ها دست به گزینش می زنندو به دنبال اطلاعاتی هستند که با عقاید آنها سازگار باشد و از رسانه ای که خلاف عقاید آنها باشد اجتناب می کنند به عبارت دیگر در اینجا نوعی فرایند « به گزینی» شکل می گیرد( زیتروم ، 1932)[10].

از آنجایی که هر نظام رسانه ای با توجه به خط مشی و سیاستهای خود که تا حد زیادی نیز برگرفته از سیاستهای نظام حاکم در جامعه است ، دست به گزینش و ارائه برنامه هایی می زند که در راستای این سیاستها قرار گیرد، بنابراین مخاطب دست به گزینش از گزینش می زند به عبارت دیگر آنچه را انتخاب می کند که قبلاً انتخاب شده است. لذا می توان گفت که عقاید مخاطب نیز از رسانه ها نشأت گرفته است.

ه) برخی از منتقدان نظریه تأثیرات محدود، تحقیقات لازارسفلد را به صنعت رسانه و پول حکومت بعنوان منابع نهایی ومهم مرتبط نموده اند که طبق نظر آنها، ممکن است این عوامل روی انتخاب مخاطب تأثیرگذار مي‌باشند ( نوئل نیومن، 1983؛ سیمپسون، 1993)[11].

     

نتیجه گیری: جایگاه نظریه استحکام در دنیای امروز

نظریه پردازان عقاید و نظریات مختلفی در مورد تأثیرات رسانه ها داشته اند. در هر دوره یک نظریه در مرکز و مورد توجه قرار گرفته است. اما در دنیای امروز به کدام نظریه می توان پایبند بود؟ نظریه تأثیرات محدود( استحکام) در زمان ما در چه جایگاهی قرار می گیرد؟ در مرکز، کم اهمیت یا بی اهمیت؟

هیچ نظریه ای فاقد اهمیت نیست. پشت هر نظریه ای منطق و تفکری نهفته است که بنابر مصادیقی ظهور پیدا کرده است. نظریه استحکام نیز بی اههمیت نیست . این نظریه با گزاره اصلی آن مبنی بر اینکه رسانه ها می توانند عقاید موجود را استحکام ببخشند و نه تغییر دهند و برای تأثیرگذاری و تغییر باید زمینه قبلی وجود داشته باشد و اعتقاد این نظریه به وجود رهبران افکار و جریان غیرمستقیم ارتباطی از رسانه به مخاطب قابل قبول است اما کافی نیست . در بخش انتقادات وارده به نظریه تأثیرات محدود به تعدادی از نقاط ضعف این نظریه اشاره شد.

با وجود نواقصی که نظریه استحکام دارد هنوز به طور کامل کنار نرفته است. با این وجود نفوذ و قدرت رسانه ها در دنیای امروز باعث شده دیگر نتوان به این نظریه  به طور محکم چنگ زد. دسترسی به رسانه های مختلف و استفاده بیش از حد از آنها نقش دیگر نهادهای اجتماعی چون خانواده، دوستان، مسجد ، مدرسه و… کمرنگ تر کرده است. امروزه رسانه ها می توانند نقش همه این نهادها را ایفا کنند.

ازدهه 1970 به بعد تحت تأثیر نظریه های مارکسیستی برای مشروعیت بخشی به رسانه ها و فراگیر شدن استفاده از تلویزیون ، نظریه هایی چون کاشت و دریافت به وجود آمدند. نظریات نوظهور نظریه تأثیرات محدود را کامل تر می کنند.

امروز دیگر مهم نیست که مخاطب با چه عقیده ای دست به انتخاب بزند بلکه مهم این است کهر برنامه ای را که انتخاب کند تفسیر خاص خود و حتی متفاوت از اهداف تولیدکنندگان می تواند داشته باشد ، به عبارت دیگر عقاید او دامنه انتخاب او را محدود نخواهند کرد (نظریه دریافت).

درنتیجه امروزه نظریه استحکام به تنهایی نمي‌تواند پاسخگويي تحليل قدرت رسانه‌ها و جايگاه آنها در شكل دهي به برداشت مخاطبان باشد، اما به عنوان نظريه‌اي كه مخاطب را در فراگرد ارتباط فعال نشان داد؛ بستري شد براي شكل گيري نظرياتي كه مخاطب محور بودند، مانند نظريه دريافت مطالعات فرهنگي بود.

پانويس

1)     Limited Effects 

2)     Paul Lazarsfeld  

3)     Bernard Berelson

4)     Hypodermic Needle Theory

5)     MagicBulleTheoryt                                                                                                                                                                                                                                   6)     Charlotte   Buhller

7)      Katz                                                                            

8)      Panel 

9)      Wimann and Brosius

10)     Czitrom

11)    Noell Neuman & Simpson

  منابع و مآخذ

 ساروخانی ، باقر(1383) ، اندیشه های بنیادین علم ارتباطات ،تهران: انتشارات خجسته .

 سورین ، ورنر و جیمز تانکارد(1384) ، نظریه های ارتباطات ، ترجمه علیرضا دهقان ، چاپ دوم ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

شرام ، ویلبر(1381) ، زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات ، ترجمه غلامرضا آذری و زهرا آذری ، تهران: انتشارات رسا .

کازینو ، ژان(1364) ، قدرت تلویزیون ، ترجمه علی اسدی ، تهران: انتشارات امیرکبیر .

لازارسفلد ، پل و برنارد برلسون ، چگونه مردم در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می گیرند ، ترجمه محمد رضا رستمی ، چاپ اول ، تهران: 1382

 مهدیزاده ، محمد(1385) ، «جزوه کلاسی تحت عنوان نظریه های ارتباطات» ، تهران: دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی .

 مهدیزاده ، محمد (1384) ، مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت ، تهران: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه ای .

 منابع اینترنتی

Baran, sran/eyj . Theories of mass … Limited EffectsCacs. Persianblog . com / 1385- 1- cacs- archive . htm/

 http:// en .wiki pedia . org / wiki / Opinion lead                                                         

                                                    WWW . Zareian . com / std / key3 . htm? 

WWW . tcw . utwente . nl / theorieenoverzicht / Theory %20 / usters / Mass %20 Media / Two- step- flow- Theory

http://www.ictfaraj oo.com/www. ICTFarajoo. com/مقالات/tabid/54/ Default.aspx? atId=161

http://www.ictfaraj oo.com/www. ICTFarajoo. com/مقالات/tabid/54/ Default.aspx? atId=161

http://www.ictfaraj oo.com/www. ICTFarajoo. com/مقالات/tabid/54/ Default.aspx? atId=161

منبع: فراجو

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦

درس ۲۹

21- کثرت گرایی: تنوع منابع گوناگون پیام ها که بر اساس علاقه آزاد داوطلبان و  مخاطبان و افراد متعدد و متنوع توزیع می شود.

 

22- گرایش های گریز از مرکز : دگرگونی  ،آزادی ، گوناگونی، و تجزیه.

     گرایش های متمایل به مرکز: نظم ، کنترل، یگانگی، انسجام

 

 23- برداشت مثبت : بر وحدت بخشی رسانه ها تاکید می کند.(کارکرد گرا)

      برداشت منفی: نوعی یکسان سازی و کنترل از طریق دخل و تصرف در اذهان   به شمار می رود.نظریه انتقادی از دیدگاه جامعه توده وار  ، از خود بیگانگی.

 

24- نظریه علمی - اجتماعی: اظهارات کلی درباره ماهیت ، عملکرد و تاثیرات رسانه ها که از شواهد و مشاهدات عینی و منظم و به همان میزان محتمل درباره رسانه ها نشات می گیرد.خصلت این نظریه ها اتکا بر مفاهیم انتزاعی است.

 

25- نظریه هنجاری: این نظریه به ما می گوید که بر اساس ارزش ها و موقعیت های ایدئولوژیک در موارد معین ارتباط چگونه باید شکل بگیرد و کارکرد داشته باشد.این نوع تئوری مهم است زیرا در شکل گیری موسسات رسانه ای و نحوه اداره آنها به وسیله مالکان رسانه ها تاثیرات عمده دارد.

 

26- نظریه عقل متعارف : نوعی از معرفت وجود دارد که به نظر می رسد مناسبت کمی داشته باشد با شان این که آن را تئوری بنامیم.این تئوری اشاره دارد به معرفتی که هر کس به عنوان مخاطب بر اساس تجربیات شخصی اش از رسانه ها دارد.و هر کس پرسش هایی دارد: رسانه چیست ؟چگونه رسانه ها با جنبه های دیگر زندگی اجتماعی مربوطند؟

 

27- اثرات رسانه ها : قدرت ، وحدت ، و دگرگونی . نظریه علی الاصول برای طرح و حل مسئله پا به میدان می گذارد.به دشواری می توان نظریه اجتماعی پیدا کرد که فقط قابل اعمال به رسانه های جمعی باشد .با این حال کوشش شده است تا در باب سه بعد اصلی عملکرد جامعه یعنی  قدرت ،وحدت و دگرگونی گزاره ها و پاسخ هایی ارایه می شود.

 

28-پرسش ها و پاسخ های مربوط به عملکرد جامعه (قدرت ،وحدت و دگرگونی) از سه نظریه خاص برگرفته شده اند.نظریه جامعه توده وار، مارکسیسم و کارکردگرایی ساختی.

علت انتخاب این سه نظریه این است که در حال حاضر تنها نظریه هایی هستند که درباره همه چیزهایی که ما می خواهیم از رابطه میان رسانه ها و جامعه بدانیم حرف و سخنی دارند.

 

29-رویکرد اقتضایی : به این معناست که ما هر مشکل ارتباطی را اساسا منحصر به فرد می دانیم و معتقدیم که تحت شرایط معین به وجود می آید و رویکرد اقتضایی را هنجاری قلمداد می کند.براساس این رویکرد سازمانها نه ماهیت هایی مستقل بلکه نظامهای وابسته به هم هستند.

 

30- نگرش رسانه محور: رسانه ها را به عنوان نیروی دگرگون کننده معرفی می کند.در این نگرش تکیه بر وسایل ارتباط جمعی قدرتمند می باشد که قدرت آن یا ناشی از تداوم دریافت پیام های آن توسط بسیاری از مردم است یا سازگاری ناخواسته نهادهای اجتماعی با عملکرد ها و فشارهای ناشی از رسانه ها.

 

31- نگرش جامعه محور: مردم و دیگر پدیده های اجتماعی را عامل دگرگونی می داند و معتقد است رسانه ها محصول تغییرات تاریخی ، آزادی سیاسی و انقلاب صنعتی است.

 

32- حالت انعطاف ناپذیری ، یک سویگی و فرستنده گرا بودن در راهبردهای ارتباطات برنامه ریزی شده کمتر شده است.

 

33- اندیشه اصلی انتقال این است که ارتباط ،  انتقال علامت ها و پیام ها در طول یک فاصله به منظور نظارت است.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦

درس 28: چند نکته در مورد نظریه ها

11-نظریه کارکردی ضمن بنیادی انگاشتن ارزش ها و هنجارهای مشترک برای جامعه ، بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافق های ضمنی تاکید می ورزد و نیز دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی کند و سامان مند می داند.

12- کارکرد گرایی در تبیین پدیده های اجتماعی به خدمتی که این پدیده ها در نظم و تعادل چارچوب اجتماعی دارند ، توجه دارد.به عبارتی این نظریه ابتدا چارچوبی (خانواده ، گروه ، جامعه ...) را مفروض میگیرد و بعد به این می پردازد که فلان پدیده به حفظ تعادل و نظم این چارچوب چه خدمتی می کند.

13- نظریه کارکرد گرایی به این امر تمایل دارد که همه رخدادها و فعالیتهای نهادینه شده را بر اساس نیازهای جامعه توجیه کند.لذا این نظریه فعالیت رسانه های جمعی در جامعه را رفع نیازهایی چون تداوم ، نظم ،یکپارچگی ، هدایت و سازگاری می داند.رسانه های جمعی در این دیدگاه بخش های مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط می سازند و از این طریق نظم و یکپارچگی درونی نظام را تضمین کرده و ظرفیت پاسخگویی رادر بحرانها افزایش می دهد.

14- انواع نظریه های ارتباطی از نظر دنیس مک کوئیل :

1- تئوری علمی – اجتماعی

2- تئوری هنجاری

3- تئوری کاربردی

4- تئوری عقل متعارف

15-تئوری علمی – اجتماعی : ماهیت ، عملکرد و تاثیرات رسانه ها که از شواهد و مشاهدات عینی و منطقی و به همان میزان محتمل درباره رسانه ها نشئت می گیرد.خصلت این نظریه ها اتکا به مفاهیم انتزاعی است.

16- تئوری هنجاری : بر اساس ارزش ها و موقعیت های ایدئولوژیکی در موارد معین ارتباط چگونه باید شکل گیرد و کارکرد داشته باشد.این تئوری در شکل گیری موسسات رسانه ای و نحوه اداره آنها به وسیله مالکان رسانه ها تاثیرات عمده دارد.

17- تئوری کاربردی  : هم کاربردی است و هم هنجاری. به کاربر یاد می دهد که برنامه ریزی ارتباطات را چگونه انجام دهد تا مطابق نظریه ارتباطات به یک هدف ارتباطی ویژه دست یابد.مثلا توجه به شبکه های ارتباطی (روابط) در سازمانها که ممکن است از مشاهده الگوهای روزمره ریشه گرفته باشد، میتواند به برنامه ریز کمک کند تا از مجاری غیر رسمی ارتباطات به طور موثری بهره بگیرد.

18- تئوری عقل متعارف : به معرفتی اشاره می کند که هر کس به عنوان مخاطب بر اساس تجربیات شخصی اش از رسانه دارد.هر بیننده یا خواننده مجموعه عقایدی در مورد رسانه ها دارد.مثلا رسانه ها چیست؟چگونه باید از آن ها استفاده کرد؟با توجه به نوع پاسخی که مخاطب به این گونه پرسش ها می دهد ،به کنش هماهنگ و رضایتمندانه در ارتباط با رسانه ها دست می یابند.

19- نظریه های علمی و کاربردی برای این ساخته شده اند که مجموعه ای از پرسش های اساسی را در باب عملکرد نظام های عمومی ارتباطات تدوین کنند و پاسخ دهند.سه پرسش اصلی اعمال قدرت در جامعه ، یکپارچگی و دگرگونی اجتماعی.

20-مدل سلطه جویی: تمرکز: امکان اعمال کنترل منبع توسط تعدادی اندک ، دستیابی بسیار گسترده  ،بی جهتی و استاندارد کردن خصوصیات این مدل است.

منبع : خلاصه مباحث ارشد ارتباطات اجتماعی ، نشر پردازش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦

تست های آمار و روش تحقیق آزمون ارشد ارتباطات 86

131- برای مطالعه میزان صحنه های خشونت آمیز در فیلم های سینمایی کدام روش مناسب است؟

1- آزمایش

2- پیمایش

3- اتنو گرافی نهادی

4- تحلیل محتوی

132- کدام نوع طرح تحقیق تحلیل محتوا برای پاسخگویی به این پرسش که آیا به موازات تغییر سیاست های آمریکا در قبال رهبران کشورها پوشش خبری مجلات در مورد آنها تغییر می کنند یا نه ، مناسب تر است؟

1- اکتشافی – مقایسه ای

2- توصیفی – تبیینی

3- طولی – اکتشافی

4- طولی – مقایسه ای

133- فرایند توافق در تحقیق اجتماعی بر سر اینکه معنای واژه ها چیست ، چه نامیده می شود و نتیجه آن چیست؟

1- مفهوم سازی – مفهوم

2- فرضیه سازی – نظریه پردازی

3- اندازه گیری – مفهوم سازی

4- عملیاتی کردن- مفهوم سازی

134- اگر بخواهیم وب سایت های ایرانی را تحلیل محتوا کنیم  ،کدام شیوه نمونه گیری مناسب تر خواهد بود؟

1- اتفاقی

2- تصادفی ساده

3- سهمیه ای

4- غیر احتمالی

135- طبقات اموری را که دانشمندان اندازه گیری می کنند ، کدامند؟

1- امور قابل مشاهده مستقیم  ،امور قابل مشاهده غیر مستقیم ، و سازه ها

2- منحصرا داده های حاصل از مصاحبه ها ، داده های مشاهده مستقیم و داده های طیفی

3- فرضیه ها ، متغیرها و سازه ها

4- امور قابل مشاهده مستقیم ، روابط خاص موجود بین انسانها

136- اگر در شورایی مرکب از 4 مرد و 2 زن بخواهیم دو نفر را به طور تصادفی به عنوان نماینده این شورا انتخاب کنیم ، احتمال این که هر دو نفر زن باشند ، چقدر است ؟

1- 15/1

2- 15/3

3- 18/1

4- 18/2

137- اینکه حوادث تحت تاثیر علت ها رخ می دهند ، با کدام دیدگاه فلسفه روش تطبیق دارد؟

1- جبر گرایی

2- ذات گرایی

3- ذهنیت گرایی

4- معنا گرایی

138- کدام مورد چارچوب نظری را از مدل تحلیلی مجزا می کند؟

1- انتخابی بودن نمونه گیری

2- عملی بودن مدل تحلیل

3- مشاهداتی بودن مدل نظری

4- اتفاقی بودن طرح نمونه گیری

139- عملیاتی کردن متغیرها در تحقیق علمی یعنی -----------

1- پردازش آنها در قالب فرضیه

2- قابل سنجش و اندازه گیری کردن آنها

3- ارایه شاخص های مفهومی

4- تعیین رابطه علی میان متغیرها

140- برای نمونه گیری از شماره های یک روزنامه و تحلیل محتوای سرمقاله های آن کدام روش نمونه گیری مناسب است؟

1- سهمیه ای

2- تعمدی

3- تصادفی ساده

4- غیراحتمالی

141- در جدول زیر چه نوع رابطه ای بین تماشای تلویزیون و تحصیلات وجود دارد؟

1- رابطه خطی نزولی                                                     

2- رابطه غیر خطی نزولی                                                                                                  

3- رابطه خطی صعودی

4- رابطه غیر خطی صعودی

جدول :        تحصیلات :                    0     2   4    6     8  

                میزان تماشای تلویزیون :   4    3    2    1     0

142- با توجه به سوال 141 ضریب زاویه (b) رگرسیون میزان تماشای تلویزیون به تحصیلات چقدر است؟

1-  2-                

2-  1-

3- 2/1-

4- 4/1-

143- با توجه به جدول سوال 141 عرض از مبدا (a) چقدر است؟

1- صفر

2- 2/1

3- 2

4- 4

144 – مقدار ضریب تعیین سوال 141 چقدر است؟

1- یک

2- 5/0

3- 8/0

4- 3/0

145- اگر در یک توزیع فراوانی نسبی دارا بودن برابر با 7/0 و دارا نبودن ان برابر با 3/0 باشد ، واریانس توزیع چقدر است؟

1- 1/0

2- 21/0

3- 4/0

4- 33/2

146- اگر در یک توزیع نمره استاندارد (z) یک فرد برابر با 8/0 باشد ، کدام عبارت صحیح است؟

1- نمره فرد از نمره میانگین کمتر است

2- نمره فرد 3/1 نمره میانگین است

3- نمره فرد تقریبا نصف نمره میانگین است

4- نمره فرد به انداز 8/0 از نمره میانگین کمتر است.

147- در توزیع زیر مقدار چولگی چقدر است؟                        X  : -2   -1   0     1   2                      میانگین - X                       

1- صفر

2- یک

3- دو

4- 8/6

148- توزیع کتابخوانی مردم یک محله در جدول زیر ارایه شده است.برای سنجش رابطه کتابخوانی با وضع اشتغال  ،کدام ضریب مناسب است؟

1- ضریب تعیین

2- ضریب گاما

3- گودمن و کراسکال

4- ضریب رتبه ای اسپیرمن

149- برای آزمون رابطه دو متغیر رتبه ای کدام ضریب مناسب است ؟

1- لاندا

2- گاما

3- کی دو

4- همبستگی پیرسون

150- اگر در آنالیز واریانس بین گروه ها برابر 4500 و واریانس داخل گروهها برابر 1000 باشد ، مقدار F  چقدر است؟

1- 5/4

2- 5/5

3- 35

4- 45

151- اگر میانگین برابر با 100 و انحراف معیار (انحراف استاندارد) برابر با 20 باشد ، ضریب تغییرات نسبی برابر با چه عددی است؟

1- 20

2- 80

3- 120

4- 500

152- مصاحبه های آزاد و مباحثه های گروه کانون بیشتر در چه مرحله ای از پژوهش به کار می آیند؟

1- نمونه گیری

2- تحلیل آماری

3- تحلیل نهایی

4- اکتشاف

153- بنیاد دانش چیست؟

1- فلسفه

2- توافق

3- تجربه شخصی

4- عقل گرایی کانتی

154- قضیه حد مرکزی این موضوع را بیان می کند که ----------

1- توزیع نمونه گیری مطابق استانداردهای آماری نیست

2- توزیع نمونه گیری تقریبا یک توزیع نرمال است.

3- میانگین صفات جامعه آماری مطابق با جوامع آماری دیگر است

4- ضریب همبستگی در چنین نمونه ای پاسخ مناسب به دست نمی دهد

155- شروط بطلان پذیری فرضیه کدامند؟

1- فقط از مشاهده به دست بیاید و عمومیت داشته باشد

2- صفات نداشته باشد و در عمل مشاهده پذیر باشد

3- عمومیت داشته باشد و حداقل یک گزاره مخالف را بپذیرد

4- حداقل یک گزاره مخالف را بپذیرد و با تحلیل آماری به دست بیاید

156- احتمالات و تعمیم در کدام نوع از روش های تحلیل اتفاق می افتد؟

1- ایدئوگرافیک

2- نوموتتیک

3- بیوگرافی

4- روش هایکیفی

157- گروه بندی منطقی صفات را چه می نامند؟

1- فرضیه

2- مفهوم

3- متغیر

4- قیاس

158- رابطه میان همبستگی و علیت در مدل پوزیتیویستی علم چیست؟

1- همبستگی به تنهایی یک رابطه علی ویژه را نشان نمی دهد

2- همبستگی خود به تنهایی نشانگر وجود رابطه علی ویژه است

3- علیت قبل از همبستگی وجود دارد و همبستگی نتیجه علیت است

4- همبستگی در مدل پوزیتیویستی نمی تواند ارتباط با علیت داشته باشد

159- در گونه شناسی اعتبار یکی از گونه ها عبارتست از میزان توافق متخصصان .این نوع اعتبار چه نام دارد؟

1- اعتبار تجربی

2- اعتبار محتوایی

3- اعتبار نظری

4- اعتبار صوری

160- گزارش کردن تکرار رخدادها در یک رسانه چه نوع فعالیت پژوهشی محسوب می شود؟

1- اکتشافی

2- تبیینی

3- توصیفی

4- پانل

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٥

تست های تاریخ آزمون ارتباطات سال 86 با پاسخ

 

111- اولین شهر ایرانی که صنعت کاغذ سازی در آن رواج یافت ،چه نام داشت؟

1- اصفهان

2- بخارا

3- سمرقند

4- شوش

 

112- کدام روزنامه در بد گویی و پرده دری از محمد علی شاه از طرف مجلس توقیف شد؟

1- روح القدس

2- صوراسرافیل

3- ندای وطن

4- نسیم شمال

 

113- قضیه کشف حجاب مربوط به دوران نخست وزیری چه کسی بود؟

1- احمد متین دفتری

2- حسن مستوفی

3- مخبر الدوله

4- محمود جم

 

114- کدام نخست وزیر ایران بر اثر تظاهرات وسیع مردم ایران در روز 30 تیر ماه 1331 سقوط کرد؟

1- ابراهیم حکیمی

2- احمد قوام

3-عبدالحسین هژیر

4- حاجعلی رزم آرا

 

115- نخستین خط تلگراف ایران در چه زمانی و از کجا به کجا کشیده شد؟

1- دوره مشروطه ، بین عمارت شمس العماره و دربار

2- دوره محمد شاه قاجار ، بین صاحب قرانیه و دوشان تپه

3- دوره ناصرالدین شاه، از کاخ گلستان به باغ لاله زار

4- عصر پهلوی اول ، میان کاخ سعد آباد و کاخ مرمر

 

116- این فرمان که " هر کسی در ایران دارای 200 تومان مواجب دولتی است ، باید اجیر یک روزنامه شده ، در سال 2 تومان قیمت آن را بدهد" برای فروش کدام روزنامه بود؟

1- وقایع الاتفاقیه

2- دولت عالیه

3- شرف

4- کاغذ اخبار

 

117- قدیمی ترین صدای ضبط شده در ایران که از طریق فونو گراف انجام شد ، مربوط به کیست؟

1- احمد شاه

2- محمد علی شاه

3- ناصر الدین شاه

4- مظفر الدین شاه

 

118- روزنامه قانون توسط چه کسی و در کجا انتشار می یافت؟

1- میرزا تقی خان امیر کبیر- تهران

2- میرزا یوسف خان مستشارلدوله – تهران

3- سید جمال الدین اسد آبادی – قاهره

4- میرزا ملکم خان ناظم الدوله – انگلستان

 

119- کدام روزنامه در سالهای قبل از انقلاب اسلامی نوشت : " در برابر نابرابری های وسیع اجتماعی در کشور و نظامی خود کامه که با همه ادعای متجدد بودنش از روح قرن بیستم بسیار فاصله دارد، نمی تواند بی تفاوت بماند" ؟

1- تایمز

2- پراودا

3- لوموند

4- واشنگتن پست

 

120 – روزنامه سوسیالیستی که مطالب طنز آمیز آن به قلم دهخدا شهرت داشت ، چه نام داشت و بنیانگذار آن چه کسی بود؟

1- انجمن- عبدالرحیمم خلخالی

2- حبل المتین- علی اکبر دهخدا

3- مساوات – ملک المتکلمین

4- صور اسرافیل – میرزا جهانگیر خان شیرازی

 

121- روزنامه دکتر حسین فاطمی که در جریان نهضت ملی در سال 1328 انتشار خود را آغاز کرد ، چه نام داشت؟

1- ایران جوان

2- باختر امروز

3- زحمتکشان

4- ملت ایران

 

122- میر جعفر پیشه وری به دنبال اشغال نظامی ایران و تبعید رضا شاه در شهریور 1320 کدام روزنامه را منتشر ساخت؟

1- عدالت

2- آژیر

3- اراده آذربایجان

4- آذربایجان جزو لاینفک ایران

 

123- نخستین خط آهن ایران توسط کدام کشور و در کجا کشیده شد؟

1- آلمان ، تهران – شمال

2- انگلیس، تهران شهر ری

3- روسیه ، تبریز – جلفا

4- فرانسه ، تهران – حضرت عبدالعظیم

 

124- رژیم باتیستا در کدام کشور مستقر بود؟

1- آنگولا

2- کوبا

3- هندوراس

4- یونان

 

125- نظریه معروف جریان آزاد اطلاعات توسط کدام کشور یا سازمان مطرح شده است؟

1- آمریکا

2- کمیسیون بین المللی ارتباطات

3- فرانسه

4- یونسکو

 

126- روز ننگین در تاریخ آمریکا به چه روزی اطلاق می شود؟

1- ترور جان اف کندی در تگزاس

2- حمله هوایی ژاپن به پایگاه پرل هاربور

3- فرار برخی روشنفکران آمریکا به اروپا

4- تصفیه کمونیست توسط مک کارتیست ها

 

127- جنبش عدم تعهد در چه سالی و توسط کدام کشورها تشکیل شد؟

1- 1955- هند ، مصر ، اندونزی و یوگسلاوی

2- 1957- مصر ، مالزی ، چین و هند

1959- مالزی ، اندونزی ، هند و مصر

4- 1960- اندونزی ، سوریه ،عراق و الجزایر

 

128- حادثه " سپتامبر سیاه" در کدام کشور به وقوع پیوست؟

1- اردن

2- عراق

3- عربستان

4- مغرب

 

129- سرمقاله روزنامه کوریه دلاسرا با عنوان "دیکتاتوری به سبک نازی ها" مربوط به کدام کشور بود؟

1- اتیوپی

2- سودان

3- شیلی

4- یونان

 

130- کدام شبکه ارتباطی در سقوط ریچارد نیکسون ، رئیس جمهور آمریکا موثر بود؟

1- شبکه رادیو و تلویزیونی سب بی اس

2- خبرگزاری آسوشیتد پرس

3- روزنامه واشنگتن پست

4- روزنامه نیویورک تایمز    

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥

تست های روزنامه نگاری آزمون ارتباطات 86

 

71- برای تهیه اخبار ابتکاری از کدام روش ها می توان استفاده کرد؟

1- تشابه ،تعارض و تغافل

2- تعارض ، تعمیم و تصمیم

3- تشابه ، تعارض و تعمیم

4- تعمیم  ،تعارض و تغافل

 

72- در نقدها و ستون های شخصی مطبوعات ، کدام عامل برجسته تر است؟

1- توازن

2- عینیت

3- ارایه حقیقت

4- من روزنامه نگار

 

73- برای تدوین خبر جلسات و مصوبه های مراکز تصمیم گیری از چه نوع لید نویسی استفاده می شود؟

1- استنباطی

2- پرسشی

3- فهرستی

4- نقل قول

 

74- خبرنگاران توپ گیر به چه خبرنگارانی گفته می شود؟

1- توپ جمع کن

2- خبرنگاران فعال

3- خبرنگاران غیر فعال

4- خبرنگاران دور از صحنه

 

75- مهمترین موانع و مشکلات انتشار خبر کدامند؟

1- ممنوعیت های قانونی، کمبود جا و وقت،ناآگاهی خبرنگاران

2- کمبود جا و وقت ، ممنوعیت های قانونی ، سانسور، فقدان وسایل انتقال اخبار

3- مصالح عمومی ، ممنوعیت های قانونی، فشارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و حرفه ای ، کمبود جا و وقت

4- ممنوعیت های قانونی، فشارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و حرفه ای  ،کمبود یا فقدان وسایل انتقال اخبار

 

76- ذکر جزئیات در کدام یک از سبک های زیر کاربرد بیشتری دارد؟

1- سرمقاله

2- گزارش

3- مصاحبه

4- نقد و تفسیر

 

77- در روزنامه نگاری الکترونی ، برخی روزنامه ها ، نیم صفحه اول روزنامه چاپی خود را به صورت تصویری و بقیه صفحه ها را به صورت فوق نوشتاری با قابلیت جستجو ارایه می دهند.این روش چه نامیده می شود؟

1- تصویری

2- ترکیبی

3-پرینت

4- متنی

 

78- نام دیگر "شبه روزنامه نگاری " چیست؟

1- روزنامه نگاری غیر مردمی

2- روزنامه نگاری زیر زمینی

3- روزنامه نگاری دیواری

4- روزنامه نگاری نوین

 

79- روزنامه نگاری افشاگرانه بیشتر به کدام سبک اطلاق می شود؟

1- گزارش های اجتماعی

2- گزارش های تحقیقی

3- گزارش های خبری

4- گزارش های عمقی

 

80- در مواردی که میان منابع خبری در مورد یک رویداد اختلاف نظر وجود داشته باشد ، از کدام سبک تنظیم خبر استفاده می شود؟

1- تاریخی

2- تاریخی همراه با لید

3- تشریحی

4- هرم وارونه

 

81- مهم ترین مرحله انجام یک مصاحبه کدام است؟

1- ایجاد ارتباط با مصاحبه شونده

2- تحقیق پیش از مصاحبه

3- کنترل مصاحبه شونده

4- تنظیم مصاحبه

 

82- خبر نویسی الکترونیک از کدام قواعد پیروی می کند؟

1- قواعد خبر نویسی مدرن

2- قواعد خبر نویسی پست مدرن

3- قواعد خبر نویسی رونامه های الکترونی

4- قواعد خبر نویسی روزنامه های سنتی

 

83- تحقیق برای انجام  مصاحبه عمقی در چه مرحله ای صورت می گیرد؟

1- هنگام تنظیم مصاحبه

2- پیش از مصاحبه

3- پس از واقعه

4- در محل رویداد

 

84- کدام یک از عبارت های خبری زیر صحیح است؟

1- رئیس جمهور وراد شیراز شد و استاندار فارس از ایشان استقبال کرد.

2- رئیس جمهور با نمایندگان مجلس دیدار و با آنان به گفتگو پرداخت.

3- رئیس جمهور وارد شیراز شده و استاندار فارس از ایشان استقبال کرد.

4- رزمندگان حزب ا... یکی از روستاهای اشغالی که 7 سال در اشغال دشمن بود را آزاد کردند.

 

85- کدام سبک نگارش پر از پیچیدگی و مغلق گویی است ؟

1- رسانه ای

2- مدرنیسم

3-  پست مدرنیسم

4- مینی مالیسم

 

86- تیتر " تهدید البرادعی درباره نقش و وظیفه ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی " چه نوع تیتری است؟

1- استنباطی

2- اقناعی

3- تشریحی

4- غیر متعارف

 

87- در اخبار تلویزیون استفاده از کارهای گرافیکی ، اسلاید ، حرکات رایانه ای و دوربین چه نامیده می شود؟

1- انسجام تکنیکی

2- انسجام تصویر

3- جلوه های صوتی

4- جلوه های تصویری

 

88- به گفتار متن خبر تلویزیونی که با ساختار خبر متفاوت است ، چه می گویند؟

1- افکت

2- پلاتو

3- پلان

4- نریشن

 

89- در خبر " پیرمردترین مرد ایران در سن 116 سالگی همچنان سرزنده است." کدام یک از ارزش های خبری برجسته شده است؟

1- دربرگیری

2- استثناها و شگفتی

3- مجاورت

4- شهرت

 

90- تهیه گزارش در زمان برگزاری یک واقعه مانند انتخابات جزو کدام یک از گزارش ها به شمار می رود؟

1- تحقیقی

2- توصیفی

3- خبری

4- گزارش از محل

 

91- در خبر " به دلیل مصرف بی رویه شهروندان ، بنزین از اوایل سال آینده جیره بندی می شود" کدام یک از عناصر خبری برجسته شده است؟

1- چه

2- چرا

3- چگونه

4- کی

 

92- یکی از اصول مهم تیتر نویسی آن است که ----

1- از متن خبر استخراج شود

2- از لید خبر استخراج شود

3- قبل از تنظیم خبر نوشته شود

4- از نتیجه خبر در پایان مطلب استخراج شود.

 

93- برای آنکه خواننده مطالب روزنامه به فهم و ادراک معانی مورد نظر خبرنگار پی ببرد.......

1- ادبی می نویسیم

2- خلاصه نویسی می کنیم

3- از تخیل استفاده می کنیم

4- از بد نویسی و مجهول نویسی پرهیز می کنیم

 

94- بهترین روش در مصاحبه مطبوعاتی آن است که .....

1- هدایت شده باشد

2- هدایت نشده باشد

3- ترکیبی از هدایت شده و آزاد باشد

4- فاقد روش باشد

 

95- اگر رویدادی مربوط به گذشته و آینده باشد  ،افعال تیتر با چه زمانی مشخص می شوند؟

1- حال ساده ، آینده

2- مضارع اخباری ، آینده

3- ماضی نقلی ، ماضی مطلق

4- ماضی مطلق ، مضارع اخباری

 

96- در مصاحبه با شخصیت های مهم و برجسته باید.....

1- ابتدا از سوال های ساده شروع کرد

2- سوالها به ترتیب اهمیت مطرح شوند

3- در مورد نحوه شروع مصاحبه با مصاحبه شونده به توافق رسید.

4-با سوال های مورد علاقه مصاحبه شونده شروع کرد و سپس به سوال های مهم رسید.

 

97- مصاحبه یک منتقد سینما با یک کارگردان سینما چه نوع مصاحبه ای است؟

1- بسته

2- تشریحی

3- سطحی

4- عمقی

 

98- تفاوت اصلی میان نثر ادبی و نثر روزنامه ای کدام است؟

1- شفافیت یا عدم شفافیت

2- تعداد افعال مجهول

3- تعداد واژگان

4- زمان افعال

 

99-لید زیر چه نوع لید خبری است؟

" پرنده کوچولوی دریایی پرواز بوئینگ غول پیکر را در بندر عباس مختل کرد"

1-      عادی

2-غیرعادی

3- تشریحی

4- متعارض

 

100 – مصاحبه مطبوعاتی :

1- انتشار پیام است

2- سوال و جواب است

3- یک کنش ارتباطی است

4- یک تعامل شخصی است

 

101- در مطبوعات برای جلب توجه خوانندگان از چه عاملی استفاده می شود؟

1- لید

2- رنگ

3- خبر

4- تیتر

 

102- مطبوعات در اروپا به ترتیب دوره های استبدادی ، ...... و ....... را پشت سر گذارده اند.

1- تجاری – آزاد

2- دولتی – آزاد

3- آزاد – تجاری

4- آزاد – انقلابی

 

103- سوالات تهاجمی در مصاحبه باید .....

1- در آغاز مصاحبه مطرح شوند

2- در پایان مصاحبه مطرح شوند

3- پس از طرح چند سوال کلی و آرام مطرح شوند

4- بر اساس ارزیابی مصاحبه کننده از فضای مصاحبه مطرح شوند.

 

104- کدام یک از سبک های نگارش  ،نگاهبان زبان معیار در جامعه است؟

1- سبک نگارش دانشجویان

2- سبک نگارش در ادبیات

3- سبک نگارش استادان و طلاب

4- سبک نگارش در مطبوعات و رادیو – تلویزیون

 

105- "تاکت" در مصاحبه به کدام معناست؟

1- موقعیت شناسی مصاحبه شونده

2- استفاده مصاحبه کننده از فرصت ها

3- پیش بینی سوالهای اساسی مصاحبه از قبل

4- اجتناب مصاحبه کننده از ایجاد تهدید در جریان مصاحبه

 

106- " شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت از مراکز اورژانس اجتماعی برخوردار می شوند" در این خبر بر کدام ارزش های خبری تاکید شده است؟

1- تازگی

2- مجاورت

3- استثنا و شگفتی

4- بزرگی  ،تعداد و مقدار

 

107- موافقت با دیدن متن آماده شده مصاحبه قبل از انتشار توسط مصاحبه شونده .......

1- برای تقویت رابطه مصاحبه کننده با او جایز است

2- در مصاحبه های فوری و تلفنی اشکالی ندارد

3- در مصاحبه های عمقی بلا مانع است

4- اساسا جایز نیست

108- کدام تیتر برای خب رمناسب است؟

1- در تصادف جاده رشت  ،5 نفر مجروح شدند

2- 120000 نفر وام ازدواج درخواست کرده اند

3- در تصادف جاده قم 4 نفر کشته و مجروح شدند

4- 120 نفر به اتهام سرقت دستگیر شده اند

 

109- " زنان یک سوم استفاده کنندگان از آمار و اطلاعات شبکه اینترنت را به خود اختصاص دادند." در این خبر کدام یک از ارزش های خبری برجسته شده است؟

1- ارزش تازگی

2- ارزش تضاد

3- ارزش دربرگیری

4- ارزش مجاورت

 

110- توجه به حواشی و ارتباطات غیر کلامی در کدام نوع از مصاحبه ها ضروری است؟

1- هدایت شده

2- خبری و تفسیری

3- عمقی و شخصیت پرداز

4- مصاحبه با شخصیت های سیاسی و علمی

 

 

 

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥

تست های درس مبانی ارتباطات آزمون سال ۸۶

سلام

این هم تست های درس ارتباطات.

تست های روزنامه نگاری را در پست بعدی خواهم آورد.

 31- در مدل فرآیند کنترل اجتماعی و شکل گیری آگاهی ، گزینش افتراقی جزو کدام دسته از تاثیرات رسانه ها به شمار می رود؟

1- نخستین

2- دومین

3- سومین

4- نهایی

 

32- مدل ارتباطی چهار مرحله ای آگاهی ، ترغیب ،تصمیم و تایید مربوط به کیست؟

1- آندروش

2- بارن لوند

3- نوئل نیومن

4- راجرز و شومیکر

 

33- در مورد نظریه شکاف آگاهی کدام عبارت صحیح است؟

1- رسانه های چاپی بیشتر احتمال دارد که بر شکاف آگاهی بیفزایند.

2- انگیزه و مطلوبیت اطلاعات بر جستجو و یادگیری آن اثری ندارد.

3- شواهد زیادی نشان دهنده قابلیت تلویزیون برای کاستن از شکاف آگاهی است.

4- از نظر تیکنور و همکاران او ،جمعیت دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین کاملا بی خبر می ماند.

 

34- نظریه انگیزش حمایتی جاذبه ترس و تغییر نگرش بر اساس سه متغیر کلیدی احتمال پیشامد واقعه ، اهمیت وحجم آسیب احتمالی و کارآیی یک واکنش حفاظتی با کدام نظریه مطابقت می کند؟

1- یادگیری هاولند

2- کارکردی کاتز

3- سازگاری فستینگر

4- انتظار ارزش آجزن و فیشبین

 

35- در مدل دیالکتیکی فرآیند توسعه ، نقش موثر ارتباطات در توسعه عبارتند از :

1- رشد کارافزارهای ارتباطی، افزایش همگرایی و تکثر سیاسی

2- کاهش فاصله میان پیشرفت های سریع فناوری های ارتباطی و توسعه نهادهای ارتباطی

3- تامین رفاه در چرخه اقتصادی، گسترش مشارکت در چرخه سیاسی و افزایش همگرایی در چرخه اجتماعی

4- تحقق تکثر در چرخه سیاسی ، توانایی انطباق در چرخه اقتصادی ،دستیابی به نوآوری در چرخه ارتباطی

 

36-از نظر کاستلز "فرهنگ مجاز واقعی " بر کدام مجموعه از رخدادهای ارتباطی متکی است؟

1- یکپارچگی ارتباطات الکترونیک ، پایان عصر مخاطبان انبوه و ظهور شبکه های تعاملی

2- یکپارچگی ارتباطات الکترونیک، تداوم عصر مخاطبان انبوه و ظهور شبکه های تعاملی

3- تمرکز نظام ارتباطات جمعی، تجزیه مخاطبان انبوه و ظهور شبکه های ارتباطات بین المللی

4- پیدایش ارتباطات راه دور ، پیدایش عصر مخاطبان گسترده و ظهور شبکه ارتباطات مجازی

 

37- روایت های اصلی رویکرد ایده آلیسم (تاثیر رسانه و فرهنگ بر دگرگونی اجتماعی)چیست؟

1- اشاعه فرهنگی ، نشر نوآوری ها ، نوگرایی و کثرت گرایی

2-تحولات ارزشی ، کنش ارتباطی ،مطالعات فرهنگی و پست مدرنیسم

3- دگرگونی ارزش های فردی ، جبر گرایی تکنولوژیک ، نظریه کاشت و امپریالیسم فرهنگی

4- دگرگونی ارزش های فردی ، رسانه به مثابه موتور دگرگونی ، نظریه انتقادی و جهانی شدن

 

38- کدام نظریه در نقطه مقابل نظریه برجسته سازی قرار دارد؟

1- تزریق زیر پوستی

2- استفاده و خشنودی

3- کاشت

4- گلوله جادویی

 

39- گزاره " با رفع هر نیاز ، نیازی دیگر مطرح می شود که باید توسط رسانه رفع شود" در کدام نظریه آمده است؟

1- موزائیکی

2- وابستگی مخاطبان

3- نیازجویی و بهره مندی

4- دو یا چند مرحله ای ارتباطات

 

40- اصطلاح "سیاه چاله های سرمایه داری اطلاعاتی" از کیست؟

1- آلوین تافلر

2- هربرت شیلر

3- کاستلز

4- کارل نورد نسترنگ

 

41- کدام فرضیه با نظریه استفاده و خشنودی مطابقت ندارد؟

1- انگیزه های گوناگونی برای استفاده از رسانه وجود دارد.

2- افراد مخاطب بر اساس نیاز خود به رسانه از آن استفاده می کنند.

3- افراد مخاطب بنا به دلایلی که فرستنده در نظر دارد به پیام ها روی می آورند.

4- افراد مخاطب بر اساس تصور خود از خشنودکنندگی ارتباط به آن روی می آورند.

 

42- ابداع مفهوم "افکار عمومی" را به کدام شخص نسبت می دهند؟

1- چارلز کولی

2- شکسپیر

3- والتر لیپمن

4- ژان ژاک روسو

 

43- دو جهانی شدن ها یعنی چه؟

1- داشتن تمایلات دو گانه در جهان

2- جهانی شدن در فضای خیالی و در فضای واقعی

3- جهانی شدن در زمین و جهانی شدن در سایر سیارات

4- جهانی شدن در جهان واقعی و در فضای مجازی

 

44- کدام یک از موارد زیر جزو استثناهای آزادی مطبوعات نیست؟

1- زمان جنگ

2- نزاع های قومی

3- حکومت نظامی

4- حالت فوق العاده

 

45- رابطه هویت های همزمان با هم چیست؟

1- هویت های متفاوت صرفا کنار هم قرار می گیرند.

2- رابطه تکاملی بین آنها برقرار است.

3- لزوما در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

4- لزوما در تضاد با یکدیگر قرار ندارند.

 

46- نظام تنبیهی انتشار مطبوعات در کدام دسته از کشورها اعمال می شود؟

1- کشورهای آنگلوساکسون

2- کشورهای دارای نظام آزادی گرا

3- کشورهای دارای نظام اقتدارگرا

4- کشورهای دارای نظام کمونیستی

 

47- مهمترین گام برای درک معنای مورد نظر در یک تصویر ، توجه به ------ است.

1- ترکیب بندی

2- رنگ آمیزی

3- موضوع تصویر

4- نماد شناسی

 

48- مزیت غیر شخصی بودن و یکنواخت بودن پیام های ارتباطات جمعی چیست؟

1- زیبا شدن شکل و فرمت پیام ها

2- خارج شدن پیام از انحصار اشخاص خاص

3- انتشار اخبار به منظور آگاهی عده زیادی از افراد

4- انتقال پیام واحد به تعداد بسیار زیادی از افراد بدون تغییر ودگرگونی محتوای پیام

 

49- منظور از "هایپر لینک" بودن چیست؟

1- فضای تند شده

2- فضای غیر واقعی

3- ارتباط با فضای دیگر

4- ارتباط همزمان با همه فضاها

 

50- مفهوم عقلانیت ابزاری از هابر ماس با کدام الگوی روابط عمومی که گرونیک و هانت تدوین کرده اند، تطبیق می کند؟

1- الگوی تبلیغ

2- الگوی اطلاع عمومی

3- الگوی دو سویه همسنگ

4- الگوی دو سویه ناهمسنگ

 

51- ضرورت طبقه بندی جرایم مطبوعاتی در کدام یک از قوانین مطبوعاتی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟

1- قانون مطبوعات دکتر محمد مصدق

2- قانون مصوب 1326 هجری قمری

3- قانون مطبوعات مصوب 1364 هجری شمسی

4-  قانون مطبوعات مصوب 1379 هجری شمسی

 

52- مطرح کننده اسطوره های پنجگانه فردگرایی ، بی طرفی، طبیعت ثابت بشری ،تکثر رسانه ای و فقدان مبارزه و کشمکش طبقاتی واجتماعی در نقد جامعه غرب کیست؟

1- آرمان ماتلار

2- گرامشی

3- شیلر

4-کارل نورد نسترنگ

 

53- در برنامه تحقیقی فاست، مشخص شد که از طریق ترکیب چشم ، پلک و گوش به خوبی می توان کدام پیام را دریافت کرد؟

1- ترس

2- تعجب

3- غم

4- شادی

 

54- کدام روش برای تشخیص تصاویر اصلی در فیلم های سینمایی موثر است؟

1- توجه به روایت و گفتگوها

2- رابطه بین تصاویر اصلی و فرعی

3- ربط عنوان فیلمبا صحنه های مرتبط

4- توجه به مدت زمان هر تصویر

 

55- در حوزه تکنولوژی های نوین ارتباطی ، اصطلاح "اتنوترونیک ها" (Ethnotronics) به کدام تکنولوژی اطلاق می شود؟

1- شخصی

2- رایانه

3- ماهواره

4- آنالوگ

 

56- جمله "چیزی به نام توده وجودندارد .آنچه وجود دارد فقط راههای مشاهده مردم به عنوان توده است." از کیست؟

1- استوارت هال

2- مک کوئیل

3- ریموند ویلیامز

4- کاتزو بلامر

 

57- کدامیک از نقش های زیر درنظریه هارولد لاسول مربوط به ساخت و کارکرد ارتباطات نیست؟

1- آموزشی

2- تبلیغاتی

3- خبر

4- راهنمایی

 

58- گونه های رمز گشایی گفتمان تلویزیونی از دیدگاه استوارت هال کدامند؟

1- کامل ، ناقص و شبه کامل

2- همدلانه ، مبتکرانه و متضاد

3- هژمونیک، توافقی و متضاد

4- هژمونیک ، همدلانه و رهایی بخش

 

59- کدامیک از پدیده های زیر با دوران پیدایی انسان "دگرراهبر" در نظریه رایزمن همراه است؟

1- ظهور فردگرایی در جوامع

2- ظهور وسایل ارتباط جمعی

3- حکومت سنت ها بررفتار انسانی

4- کاهش همگنی در عمل انسانی

 

60- اصطلاح "راهنماهای خصوصی " برای آنچه که در درونتفسیر کننده وجود دارد ،از سوی چه کسی مطرح شده است؟

1- برن لوند

2- شرام

3- مک نلی

4- وستلی

 

61- کدام یک از انواع نگرش به ارتباطات و توسعه بر اقتصاد سیاسی مبتنی است؟

1- نگرش سوداگرا

2- نگرش واقع گرا

3- نگرش علت ومعلولی

4- نگرش ساختارگرا

 

62- مکتب فرانکفورت نیروی آزادی بخش را به کدام دسته از هنرها نسبت می دهد؟

1- 1- هنرهای بزرگ

2- هنر صنایع فرهنگی

3- هنر عامه یا فولکلور

4- هنرهای عانه پسند

 

63- کوشش برای گسترش یک نظام اعتقادی ،فکری و دکترین در کدام یک از مفاهیم زیر بازتاب می یابد؟

1- آگهی های بازرگانی

2- آگهی های خدمت عمومی

3- انتشارات

4- پروپاگاندا

 

64-فلسفه اینترنت چیست؟

1- ایجاد فضای تکاملی

2- وصل کردن انسان به همه جهان

3- رها کردن انسان از قید زمان و مکان

4- رها کردن انسان از قید ارزش های بومی

 

65- نظریه های ضمنی که درک آنها از حوادث را در یک چارچوب قرار می دهد و به پردازش اطلاعات جذب شده کمک می کند ، چه نامیده می شود؟

1- گزینش پیام

2- فراپیام

3-ئنظریه های پوشیده

4- نظریه های فراعلمی

 

66- خالی که برخی زنان هندی روی پیشانی خود می گذارند، چیست؟

1- یک نشانه تصویری

2- فقط یک سنت آرایش در هند

3-  جایگزین یک نشانه طبیعی

4- یک نشانه قراردادی حاکی از آنکه ازدواج کرده اند

 

67-نظریه استفاده و خشنودی با کدامیک از انواع مخاطب رابطه دارد؟

1- اتفاقی

2- عام

3- فعال

4- هدف

 

68- کدام گزینه به روش تحلیل نشانه شناختی مربوط نمی شود؟

1- تحلیل محتوی

2- تحلیل همنشینی

3- تحلیل همزمانی

4- تحلیل جانشینی

 

69- کدام یک از نظریه های هنجاری رسانه ها ، با اندیشه پست مدرنیسم ، مبنی بر نفی روایت های کلان از یک سو و تمایل به تکثر فرهنگی از سوی دیگر مرتبط است؟

1- مطبوعات اقتدارگرا

2- مسئولیت اجتماعی

3- مشارکت دموکراتیک

4- مطبوعات آزاد

 

70- در نظریه گوستاو لوبون ، کدام یک از عوامل زیر در پیدایی عقاید جدید مکطرح نیست؟

1- صنعتی شدن

2- رشد قدرت توده ها

3- طرح عقاید متنوع در مطبوعات

4- از دست رفتن آموزش های کهن

 

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥

روز آزمون کارشناسی ارشد

سلام

همگی خسته نباشید

امروز بعد از ظهر آزمون کارشناسی ارشد ۸۶ برگزار می شود.امیدوارم بدون استرس و اضطراب با موفقیت به تست ها پاسخ دهید.

اگر سوالات گیرم آمد ،‌حتما آنها را وارد وبلاگ می کنم.

  

نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥

درس ۲۷: نظریه انگ ،‌تکلمه

نظریه انگ

طبق این نظریه زمانی که فرد یا وسیله ارتباطی انگ یا نشان نامطلوب بر پیشانی یافت ، از آستانه اعتماد فرد می افتد و محتوی آن با تمسخر یا خشم مخاطب روبرو است.و کسانی که به این رسانه مراجعه می کنند ، از جانب دیگران فاقد ارزش می شوند.

 

نظریه تکلمه

بر اساس این نظریه وسایل ارتباط جمعی زمانی دارای تاثیر قطعی خواهند بود که کمک های جانبی دریافت کنند تا پیام مورد نظر تقویت شده و برای مخاطب بهتر و روشن تر توجیه گردد.

لازارسفلد  و مرتن بر نظریه تکلمه تاکید می کنند و عقیده دارند برای این کمک ها باید از تماس شخصی و مستقیم یاد کرد چرا که گفت و گوی در محل به تقویت محتوای تبلیغات در جمع می انجامد  ،این تایید متقابل ،  تایید وسیله  ارتباط توسط  سخنرانی محلی و تایید نظرات گوینده در محل توسط وسیله ارتباطی موجبات پیدایی اثر پرچ یعنی استحکام و قوام تاثیر می شود.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥

درس ۲۶: پوپر ،‌کوهن‌،نظریه های مک کوییل‌،معرفی کتاب

مطالب زیر نکاتی از کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از نشر پردازش است. که آقایان احسن حقگویی و محمد رشید صوفی مطالب این کتاب را گردآوری کرده اند.

به داوطلبان توصیه می کنم حتما جلد اول و دوم این کتاب را تهیه کنند.

1- اثبات گرایی یا پوزیتیویسم: براساس نظریه اثبات گرایی ، هر تئوری از طریق مشاهدات تجربی ساخته می شود و علم مولود تجربه است.کثرت نمونه ها کافی است تا بتوانیم در آن مورد تئوری خلق کنیم .در این رهیافت  ،تئوری با مشاهده حسی آغاز و با اثبات تجربی تکوین می یابد.(به ترتیب: مشاهده  ،فرضیه سازی ، اثبات تجربی ، تئوری)

2-    ابطال پذیری: پوپر مبدع ابطال پذیری می گوید : تئوری حدس و گمانی بیش نیست.

۳- وی به پرسش حدس چگونه در ذهن ساخته می شود ؟این گونه پاسخ می دهد: هر انسانی نسبت به جهان اطراف خود آگاهی دارد که البته در مقابل ناآگاهی او نسبت به جهان ناچیز است.از برخورد آگاهی و ناآگاهی در ذهن مسئله ایجاد می شود و برای حل مسئله حدس و یا گمان زده می شود.بعد از حدس وارد عالم خارج می شویم برای آزمون آن.البته نه برای اثبات تئوری مان بلکه برای ابطال آن.

4-     به اعتقاد پوپر تا زمانی که مواردی برای ابطال تئوری یافت نشود ، تئوری را در حد فرضیه ابطال نشده می پذیریم.لذا از دیگاه پوپر ما مشاهده عریان نداریم و تمام مشاهدات ما مسبوق به تئوریمان هستند.ذهن ما مثل یک نقاش عمل می کند نه مانند یک دوربین عکاسی.

5-    پوپر می گوید : ما در علم دو مرحله داریم:1- مرحله گرد آوری و شکار2- مرحله داروی

۶- در مرحله گردآوری با شکار که مرحله فرضیه سازی است می توان علایق ، باورها و ارزش های خود را دخالت داد.این مرحله ، الزاما عینی نیست.در این مرحله ما تئوری را می سازیم و بعد وارد مرحله که مرحله داروی است می شویم و تئوری خود را به آزمون تجربی می سپاریم.لذا علم محکوم تجربه است.آنچه علم را علم می کند مرحله داوری است نه مرحله گردآوری .

7- پوپر معتقد است علم یک فرایند انباشتی و تکاملی است و داوری تجربی باعث عینیت علم می شود.

8-    پارادایم (سرمشق) : توماس کوهن  ،فیلسوف علم معاصر بحث سرمشق ها را مطرح کرد.وی معتقد است ، اندیشه علمی یک فرایند انباشتی و تکاملی نیست بلکه اهل علم در هر زمانی در ظل یک سرمشق غالب فعالیت می کنند. 

۹- سرمشق ها راهنمای پژوهش علمی هستند.تلاش علمی غالبا در چارچوب یک پارادایم صورت می گیرد.کوهن معتقد است که هر جامعه علمی تحت سلطه مجموعه بسیار وسیعی از مفروضات مفهومی و روش شناختی است.در اندیشه کوهن زبان مشاهدتی بی طرف وجود ندارد.

۱۰- ملاک بیرونی که بر اساس آن بتوان یکی از پارادایمها را انتخاب کرد وجود ندارد.چرا که ملاک ها خود محصول پارادایم هستند.البته در چارچوب یک پارادایم می توان نظریه ها را ارزیابی کرد اما معیاری عینی برای ارزیابی خود پارادایم ها وجود ندارد.پارادایم ها ابطال ناپذیرند و به شدت در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهند.

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥

درس ۲۵: کورت لوین

کورت لوین

لوین به وجود آورنده مفهوم پویایی گروه است.این اصطلاح برای اولین بار در سال 1964 درباره روابط بین نظریه و عمل توسط او ابراز شده است.پویایی گروه در مفهوم وسیع در برگیرنده مجموعه فرآیندهایی است که در زندگی گروهها مخصوصا گروههای چهره به چهره مطرح می شود و روابطی از نوع وابستگی و یا روابط متقابل اجتماعی را مطرح می کند.مطالعات وی شاهد گویایی از کاربرد دینامیسم گروه در سیاست های اجرایی است.هدف وی این بود که دریابد چگونه مردم را به پذیرش چیزهایی که نمی پذیرند ، ترغیب کند(در زمان کم شدن گوشت در آمریکا)

در این مثال لوین دریافت که با سخنرانی و مقاله عقاید و احساسات مخاطبین تغییر خاصی نمی پذیرد ،وی روش جدیدی را پیشنهاد کرد و از زنان خانه دار خواست در بحث های گروهی برای استفاده از فواید و مضرات گوشت شرکت کنند ،در نتیجه خیلی ها حاضر به پذیرش محصول جدید (گوشت جدید) شدند.رابطه عاطفی و هدف خاص حاکم بر گروه می تواند نتایج ارتباطی موثری را سطح جامعه دست دهد.

کورت لوین در بحث گزینش اخبار از خبرنگاران به عنوان دروازبانان خبر یاد می کند.همچنین لوین را به علت تشخیص مسایل تحقیقی فایده دار از بی فایده به عنوان موسس روانشناسی اجتماعی و تجربی مدرن می دانند.

لوین به سبب جمله زیر مشهور است:

"هیچ چیز به اندازه یک نظریه خوب عملی نیست."

به نظر وی نظریه و تحقیق هر دو یکی است و حتی مطالعات کار برای هم باید نظریه آزمون کرد.

*** دیوید منینگ وایت شاگرد لوین در مقاله ای به معرفی آرا و عقایدی وی پرداخت (مقاله selection of news) .

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

درس ۲۴:ویلبر شرام

ویلبر شرام

دانشمند آمریکایی که نظریات او در باب وسایل ارتباط جمعی به طور اعم و ارتباطات و توسعه به طور اخص  مورد توجه قرار گرفته و یک مدل ارتباطی هم دارد.

وی موسس نخستین موسسات مطالعات ارتباطی جهان است.

شرام از نظریه ریاضی ارتباط شانون و ویور حمایت کرده است.

کتب عمده :

مسئولیت در ارتباط جمعی

معیارهایی برای توصیف نظامهای ارتباطی

روند تاثیرات ارتباط جمعی

تاثیر تلویزیون آموزشی

تلویزیون در زندگی کودکان ما

وسایل ارتباط جمعی و توسعه ملی

انسان ، پیام ، رسانه

رسانه های بزرگ و رسانه های کوچک

شرام به عنوان تجربه گرا شهرت دارد.و بنیانگذار علم ارتباطات و پژوهشهای ارتباطی است.

از نظر شرام ارتباطات در تمام سطوح از روابط درون فردی گرفته تا گروه و جامعه و روابط بین الملل نقش مهمی را در جامعه ایفا می کند.از اواخر 1950  ،آثار شرام به طور فزاینده ای بر نیروی بالقوه و ناشناخته رسانه ها تاکید دارد.

وی اول به معنی این وسایل در زندگی کودکان و دوم به نقش رسانه ها در توسعه ملی توجه دارد.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

درس ۲۳: مفهوم منطق موزاییکی

مفهوم منطق موزاییکی :

این اندیشه در امتداد اندیشه های دیگری است که در دانش انسانی بسیار مطرح شده اند.پیدایی مفاهیمی چون پیکر بندی و گشتالت در همین راستا است.توجه هر چه بیشتر و جامع تر به پدیده های اجتماعی و بافت اجتماعی که از تشکل و در هم آمیزی هر یک از پدیده ها فراهم می آید ، مورد توجه قرار می گیرد.هیچ عنصر، تنها معنی دار نیست بلکه تمامی عناصر در چارچوب مجموعه خویشتن معنی می یابند و قابل درک هستند.

مک لوهان از اندیشمندانی است که در بسیاری از آثارش به مفهوم منطق موزاییکی نظر دارد.

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

درس ۲۲: ادگار مورن

ادگار مورن

جامع ترین اثر انتقادی در مورد صنایع فرهنگی و فرهنگ توده متعلق به مورن جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی است.وی در سال 1962  ، کتابی به نام روح زمان یا زمان زدگی انتشار داد.به عقیده وی ، دنیا در پایان قرن 19 ، به پایان نخستین استعمار یعنی استعمار مادی و جغرافیایی رسید و در قرن 20 شاهد استعمار اندیشه انسانی است.او پس از معرفی استعمار نو و مشخصات تکنولوژیکی و بوروکراتیک و سرمایه داری آن ، عوارض خاص فرهنگ توده را بررسی می کند.

وی معتقد است که کالاهای فرهنگی عرضه شده از سوی صنایع فرهنگی جدید در واقع فرهنگ مبتذل و سطحی است که در اختیار مشتریان انبوه قرار می گیرد و ضرورتهای بازار ، ابتکار هنری را از بین برده است.ادگار مورن در این باره ستاره پرستی را مثال می زند که تقلید افراد خصوصا جوانان را از ستاره های هنری  و ورزشی خصوصا سینما آنان را با دو اصل معروف روان شناسی همانند جویی و همزاد پنداری و فرافکنی روبرو می کند.او در نهایت نتیجه می گیرد که نظام موجود جوامع غربی با استفاده از آثار تخدیری و غیر سیاسی کردن و زمان زده کردن بیشتر افراد دوام خود را استوارتر کرده است.

ادگار مورن معتقد است که به جای نویسنده در مطبوعات و رسانه های جدید نویسا داریم .چنین فرهنگی که عمدتا از رسانه ها تراوش می شود مبتنی بر ستاره پرستی و شخصیت سازی است تا با تولیدی ظاهری و خود فراموشی جامعه افراد را در ارضای دو نیاز تقویت شده یاری می دهد: نیاز به همانند جویی و نیاز به فرافکنی.

زمان زدگی از نظر مورن در چنین جامعه ای به معنای غیر اساسی شدن جامعه تحت تاثیر آثار فرهنگ توده است.

***اصطلاح فرهنگ موزاییکی از ادگار مورن است.  

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

درس ۲۱: ژیلسون ،‌بوردیو و پاسرون

اتین ژیلسون

وی در تجزیه و تحلیل دقیق تر و جدیدتر در مورد صنعت فرهنگی می گوید : سعی هنرها در بوجود آوردن آثار هنری است و نه اشیا .در حالی که فرآورده های ماشینهایی که توسط انسان به وجود می آید ، مبدل به اشیا می شود ، یعنی ابزارهای فرهنگی و نه آثار هنری.

دیگر انتقادات وی متوجه تاثیر سویی است که برخی از ویژگی های وسایل ارتباط جمعی بر دقت ، حافظه و کنش های روانی به طور کلی دارد.تحلیل های وی بیشتر متوجه فرهنگ قشر متوسط است.

بوردیو و پاسرون 

عقیده دارند که استعمال مفهوم فرهنگ جمعی یا فرهنگ توده مبتنی بر این فرض است که وسایل ارتباط جمعی به توده مردم شکل می دهد و در نتیجه تاثیر زیادی بر عامه مردم دارد.

به عقیده آنها ، روش علمی تر این است که مقاصد آشکار و ضمنی انتقال دهنده را در رابطه با انتظارات و گرایش های گیرندگان پیام به نحوی منظم و علمی مطالعه کنیم.

**** به عقیده ژرژ فریدمن باید چهار سطح مختلف از دستاوردهای فرهنگی تمیز داده شود:

 اول : آثار جدید که به نحو جدی دریافت می شوند.

دوم:  آن دسته از آثار جدی که ماهیت واقعی خود را از دست داده اند.

سوم : اثر متوسطی که به نحو جدی دریافت می شوند.

چهارم : آثار بی ارزش بازاری .

باید گفت فرهنگ جمعی ناشی از صنعت فرهنگی که از طریق وسایل ارتباط جمعی اشاعه یافته است ، معمولا به وسیله روشنفکران طرد شده و به نظر آنان جنبه انسانی نداشته و وابستگی ذهنی را جایگزین خلاقیت می نماید.

در همین رابطه آدورنو وسایل ارتباط جمعی را افیون توده های مردم می دانست و عقیده داشت که برنامه های تلویزیونی اصالت یک شاهکار هنری را نابود می کند.

همچنین عده ای از اندیشمندان انتقادگرای آمریکایی نیز در دوره پس از جنگ جهانی دوم این نظریه ها را دنبال کردند، در میان آنها می توان از رایت میلز ، نویسنده مشهور کتابهای یقه سفیدها و سرآمدان قدرت و خیال پردازی جامعه شناختی یاد کرد. و برنارد روزنبرگ و دیوید رایت که با کمک دوایت مک دونالد کتابی در باره فرهنگ توده نوشتند.

 

 

 

  
نویسنده : زینب شریفی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

← صفحه بعد